Digital stress drabbar allt fler

För mycket mejl och telefonsamtal leder till digital stress. Bild: Freepik

Jag läser en nyhet på svt.se att allt fler personer blir stressade på jobbet. Nyheten baseras på en undersökning från Arbetsmiljöverket, som släppt rapporten “Nya sätt att organisera arbete – betydelsen för arbetsmiljö och hälsa”.

Bland annat visar rapporten att nästan halva arbetsdagen (45 procent) för kontorsanställda går åt till telefonsamtal och mejl. Många känner sig därför tvungna att utföra sina arbetsuppgifter utanför normal arbetstid eftersom en så stor del av dagen gått åt till telefonsamtal och mejl.

Chefer i riskzonen för digital stress

Magdalena Stadin är hälsoforskare vid Jönköpings högskola och håller just nu på med en studie om digital stress i olika yrkeskategorier, på uppdrag av Stressforskningsinstitutet och Statistiska centralbyrån. Hon ser i sin studie att chefer sticker ut markant som riskgrupp.

Jag förstår dilemmat. Tempot blir högre ju mer digitala vi blir. Den nya tekniken gör oss nåbara överallt och hela tiden. Jag är bara en lekman i ämnet, men jag upplever att de som inte anammar den nya tekniken får det ännu jobbigare, framförallt om de ska hänga med i samma tempo som kollegorna eller konkurrenterna med tekniskt försprång. Risken för företag utan modern teknik som stöd är inte bara att de får färre saker gjorda de riskerar också medarbetarnas hälsa.

Frågan blir då, ganska naturligt,  varför anammar företag inte den nya tekniken? Ja, vissa säger nog att det är för dyrt medan andra tycker det fungerar bra som det alltid har gjort.

Att det kostar pengar att implementera ett system för att exempelvis ta emot inkommande fakturor helt digitalt stämmer till viss del men effekten blir desto högre. Det är rätt snabb ROI på en sådan liten investering.

Då återstår de som tycker att det fungerar bra som det är. Det är just dem vi vill adressera med vår kampanj “Elefanten i rummet”. Tillhör du den skaran rekommenderar jag dig att se våra filmer. Du kommer att känna igen dig. För det är lite som grundaren av World Economic Forum, Klaus Schwab, sade:

In the new world, it is not the big fish which eats the small fish.
It’s the fast fish which eats the slow fish.

Har du områden som du vill effektivisera? Boka ett möte med någon av våra duktiga partners som går igenom dina ekonomiska processer och identifierar områden där du och ditt företag kan hitta effektivitetsvinster.

Jag vill effektivisera mina ekonomiska processer

0