Tillbaka till huvudmeny

Därför behöver medelstora bolag Business Intelligence

Hur kan du som företagsledare i ett medelstort företag identifiera och dra nytta av unika möjligheter i ditt företag? Du kan samtidigt minska betydelsen av olika begränsningar, som t ex kompetens, kapital och konkurrens.

Freepik
Freepik

Det sägs att produktivitetstillväxten påverkas gynnsamt av en uppåtgående konjunktur. Effekten kan däremot vara kortsiktig och en uppgång beror ofta på att produktionen ökar snabbare än antalet arbetade timmar. På motsvarande sätt kan produktiviteten tillfälligt minska i en konjunkturnedgång.

För att säkerställa en mer långsiktig ökning av produktiviteten, behöver du veta vilken del av verksamheten du ska satsa på. Du behöver kanske utbilda din personal eller använda nya systemstöd för att effektivisera arbetet. Du vet själv hur dina medarbetares arbetsdag kan se ut, det finns tusen saker att ta tag i och de flesta vill få så mycket gjort som möjligt. En frågan att ställa sig när det är som mest att göra är om ni gör rätt saker, d v s gör dina medarbetare det som skapar mest nytta?

Om beslutsfattarna i din organisation ska kunna styra mot samma mål, behöver de alla utgå från samma information i sina analyser. Det ställer krav på att informationskvaliteten i företagets systemstöd är hög. Här följer några exempel:

 1. Utgå från ett helhetstänk i alla processer i företaget.
 2. Minimera antalet inmatningar och antalet manuella moment.
 3. Använd systemstöd som underlättar flödet. Tänk på att hålla total kostnad för antalet implementationer så låg som möjligt.
 4. Automatisera processer.
 5. Ta fram rutiner och valideringssteg för att registrera, underhålla och rapportera information.
 6. Analysera bakomliggande orsaker till de utfall som presenteras.

Beslutsfattarna i din organisation behöver vara överens om vad som ska mätas och varför. Med en BI-lösning kan du erbjuda snabb och konsekvent tillgång till företagsdata och presentera en enda sanning till de anställda. På så sätt kan ni tillsammans öka produktiviteten genom att utveckla lösningar som förenklar affärsprocesserna samt kortar ner ledtiderna.

Vill du läsa mer om hur ditt bolag kan använda er av Business Intelligence? Hämta vår kostnadsfria guide.

Hämta guiden

Mest populära

 • Nya löner för 2023 är på plats – så här påverkas du

  Kommunal tillsammans med Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, har nu fattat beslut om det sista avtalsåret. De är överens om hur mycket lönerna ska öka under 2023 och har fått till en kraftig ökning av avtalets lägstalön. Samtidigt skjuts förhandlingen om låglönesatsningen till nästa år.

 • Beräkna dygnsvila i realtid

  Från 1 oktober 2023 gäller nya regler kring vilotid för medarbetare i kommuner och regioner. Hur kan du möta de nya kraven på bästa sätt? Vi frågade Jerker Wall, produktmarknadsansvarig för schema- och bemanningssystemet Medvind WFM.