Tillbaka till huvudmeny

Därför behöver medelstora bolag Business Intelligence

Hur kan du som företagsledare i ett medelstort företag identifiera och dra nytta av unika möjligheter i ditt företag? Du kan samtidigt minska betydelsen av olika begränsningar, som t ex kompetens, kapital och konkurrens.

Freepik
Freepik

Det sägs att produktivitetstillväxten påverkas gynnsamt av en uppåtgående konjunktur. Effekten kan däremot vara kortsiktig och en uppgång beror ofta på att produktionen ökar snabbare än antalet arbetade timmar. På motsvarande sätt kan produktiviteten tillfälligt minska i en konjunkturnedgång.

För att säkerställa en mer långsiktig ökning av produktiviteten, behöver du veta vilken del av verksamheten du ska satsa på. Du behöver kanske utbilda din personal eller använda nya systemstöd för att effektivisera arbetet. Du vet själv hur dina medarbetares arbetsdag kan se ut, det finns tusen saker att ta tag i och de flesta vill få så mycket gjort som möjligt. En frågan att ställa sig när det är som mest att göra är om ni gör rätt saker, d v s gör dina medarbetare det som skapar mest nytta?

Om beslutsfattarna i din organisation ska kunna styra mot samma mål, behöver de alla utgå från samma information i sina analyser. Det ställer krav på att informationskvaliteten i företagets systemstöd är hög. Här följer några exempel:

 1. Utgå från ett helhetstänk i alla processer i företaget.
 2. Minimera antalet inmatningar och antalet manuella moment.
 3. Använd systemstöd som underlättar flödet. Tänk på att hålla total kostnad för antalet implementationer så låg som möjligt.
 4. Automatisera processer.
 5. Ta fram rutiner och valideringssteg för att registrera, underhålla och rapportera information.
 6. Analysera bakomliggande orsaker till de utfall som presenteras.

Beslutsfattarna i din organisation behöver vara överens om vad som ska mätas och varför. Med en BI-lösning kan du erbjuda snabb och konsekvent tillgång till företagsdata och presentera en enda sanning till de anställda. På så sätt kan ni tillsammans öka produktiviteten genom att utveckla lösningar som förenklar affärsprocesserna samt kortar ner ledtiderna.

Vill du läsa mer om hur ditt bolag kan använda er av Business Intelligence? Hämta vår kostnadsfria guide.

Hämta guiden

Mest populära

 • Nya belopp och procent – Lönefakta 2023

  Nytt år innebär nya belopp och procent för dig som arbetar med lön och ekonomi. Dags att bekanta sig med årets sammanställning från Skatteverket om du inte redan gjort det.

 • Räknas restid som arbetstid?

  Betald restid – en definitionsfråga med flera svar. Många yrkesgrupper spenderar många timmar i veckan på att resa mellan olika projekt eller arbetsplatser. Det finns tillfällen då restid räknas som arbetstid. Däremot räknas inte resan till och från den ordinarie arbetsplatsen som restid – dina medarbetare har alltså inte rätt till kompensation för tiden de lägger på att ta sig till arbetet.