Tillbaka till huvudmeny

Att våga ta steget att outsourca

Att ta steget att outsourca en eller flera affärsprocesser kan i många fall upplevas svårt, både praktiskt och emotionellt. Vilka är det egentligen som vågar?

De flesta företagsledningar inser att det kan finns stora effektivitetsvinster att nyttja BPO (Business Process Outsourcing) inom vissa stödjande processer men väljer ändå att behålla dem i egen regi. En av anledningarna till det tros vara omsorg om medarbetare i den egna organisationen.

Jag har identifierat tre scenarion där företag vågat ta steget att outsourca verksamhet;

Avknoppning av verksamhet
Verksamheter som knoppas av från större organisationer har i regel betydligt lättare att fatta beslut att outsourca affärsprocesser. Står de står inför valet att till exempel bygga upp en egen löneavdelning eller outsourca tjänsten, väljer de troligtvis att köpa in den av extern aktör. För mindre organisationer sker ofta outsourcing i samband med att löneexperten väljer att byta uppdragsgivare alternativt gå i pension.

Kraftig tillväxt
Företag som växer kraftigt tenderar att vara mer villiga att ta steget att outsourca en eller flera affärsprocesser. Om det beror på att de vill lägga all tid och kraft på sin kärnaffär eller inte hittar kompetenta medarbetare för sina stödprocesser, vill jag låta vara osagt. Men faktum kvarstår, kompetenta medarbetare inom lön och reskontrahantering är mycket eftertraktade på arbetsmarknaden.

Behov av kraftfulla besparingsåtgärder 
Marknaden viker – lågkonjunktur och företaget behöver snabbt dra ner på kostnader. Att välja att outsourca icke kärnverksamhet kan vara en bra lösning att spara in på kostnader utan att förstöra möjligheterna att snabbt kunna växla upp igen då efterfrågan återkommer.

Sammanfattningsvis
är organisationer mer benägna att ta steget om de utsätts för någon form av förändringstryck utifrån. Risken är dock att outsourcingen går för snabbt det vill säga, organisationen tar sig inte tid att kartlägga vilka processer de väljer att lägga utanför den egna verksamheten och välja rätt leverantör. Beroende på att de helt enkelt är pressade av tiden.

Drömscenariot är givetvis att företagen går från att vara reaktiva och agera efter omständigheter som sker mer eller mindre utanför deras kontroll till att vara proaktiva. Förbereda och genomföra outsourcingen innan lågkonjunkturen kommer, i god tid innan medarbetaren säger upp sig. Gör man ett bättre förarbete brukar resultatet bli mycket bättre. 

Vi förstår dina utmaningar och kan hjälpa dig med företagets lönehantering. På heltid, deltid eller under en begränsad period.

Mest populära