Tillbaka till huvudmeny

Att förstå kundens utmaningar och verklighet

Att förstå kundens verksamhet och behov är en förutsättning för ett framgångsrikt affärsförhållande inom all outsourcing.

En av nycklarna till ett långsiktigt och framgångsrikt affärsförhållande mellan kund och leverantör i en BPO-affär (BPO står för Business Process Outsourcing) är ömsesidig förståelse för varandras verksamhet. Leverantörens medarbetare måste förstå varför och när uppgifterna ska utföras och inte bara att uppgifterna ska utföras.

Förstår inte leverantörens medarbetare vad uppgifterna ska användas till är det mycket svårt att bedriva en vettig affärsutveckling och komma med relevanta förslag på förbättringar. En förutsättning för en effektivare, billigare och smartare leverans.

Det är en fördel att förstå den bransch som kunden verkar i och ständigt vara uppdaterad på aktuella regler och lagar, tillfälliga eller permanenta. I pandemins spår har olika typer av stöd delats ut till svenska marknaden, till exempel korttids-permittering, senareläggning av skatteinbetalningar och ändrade förmånsregler.  

Med en ökad kunskap minimeras risken att fel uppstår. Och när (inte om) problem/incidenter uppstår hjälper det leverantörernas medarbetare att handla rätt för att skademinimera om de kan värdera vad som är viktigast för kunden.

Vi förstår dina utmaningar och kan hjälpa dig med företagets lönehantering. På heltid, deltid eller under en begränsad period.

Mest populära

  • Kan arbetsgivare betala ut pengar istället för semester?

    När semesteråret når sitt slut, och de anställda har semesterdagar kvar, vad kan du som arbetsgivare göra? Kan du betala ut pengar istället för att ge medarbetaren semester? Det är en vanlig fråga, och svaret finns i semesterlagen.

  • Räknas restid som arbetstid?

    Betald restid – en definitionsfråga med flera svar. Många yrkesgrupper spenderar många timmar i veckan på att resa mellan olika projekt eller arbetsplatser. Det finns tillfällen då restid räknas som arbetstid. Däremot räknas inte resan till och från den ordinarie arbetsplatsen som restid – dina medarbetare har alltså inte rätt till kompensation för tiden de lägger på att ta sig till arbetet.

  • Det här innebär nya LAS för offentlig sektor

    Nyligen lade regeringen en proposition på en lagförändring rörande arbetsrätten, kallat nya LAS. Den nya lagen förväntas träda i kraft den 30 juni 2022 och börja tillämpas den 1 oktober 2022.