Tillbaka till huvudmeny

Att förstå kundens utmaningar och verklighet

Att förstå kundens verksamhet och behov är en förutsättning för ett framgångsrikt affärsförhållande inom all outsourcing.

En av nycklarna till ett långsiktigt och framgångsrikt affärsförhållande mellan kund och leverantör i en BPO-affär (BPO står för Business Process Outsourcing) är ömsesidig förståelse för varandras verksamhet. Leverantörens medarbetare måste förstå varför och när uppgifterna ska utföras och inte bara att uppgifterna ska utföras.

Förstår inte leverantörens medarbetare vad uppgifterna ska användas till är det mycket svårt att bedriva en vettig affärsutveckling och komma med relevanta förslag på förbättringar. En förutsättning för en effektivare, billigare och smartare leverans.

Det är en fördel att förstå den bransch som kunden verkar i och ständigt vara uppdaterad på aktuella regler och lagar, tillfälliga eller permanenta. I pandemins spår har olika typer av stöd delats ut till svenska marknaden, till exempel korttids-permittering, senareläggning av skatteinbetalningar och ändrade förmånsregler.  

Med en ökad kunskap minimeras risken att fel uppstår. Och när (inte om) problem/incidenter uppstår hjälper det leverantörernas medarbetare att handla rätt för att skademinimera om de kan värdera vad som är viktigast för kunden.

Vi förstår dina utmaningar och kan hjälpa dig med företagets lönehantering. På heltid, deltid eller under en begränsad period.

Mest populära