Tillbaka till huvudmeny

Arbetsmiljöpolicy – mall för företag

Du vet väl att alla företag är skyldiga att ha en arbetsmiljöpolicy? Med vår mall har ni en gratis policy på plats på nolltid. OBS! Uppdaterad med corona-rekommendationer.

Arbetsmiljöpolicy – gratis mall med tips för corona
Arbetsmiljöpolicy – gratis mall för ert företag med tips för corona

Du vet väl att alla företag är skyldiga att ha en arbetsmiljöpolicy? Med vår mall har ni en gratis policy på plats på nolltid. Samla riktlinjer för företagets arbetsförhållanden på ett ställe med vår arbetsmiljöpolicy-mall. OBS! Uppdaterad med information och rekommendationer kopplat till corona.

Hinner inte läsa mer just nu? Ladda hem vår arbetsmiljöpolicy-mall direkt »

Vad är en arbetsmiljöpolicy?

En arbetsmiljöpolicy ska motverka ohälsa, stress och sjukskrivningar på arbetsplatsen. Policyn fastställer hur arbetsförhållandena ska se ut och beskriver varje medarbetares ansvar för en god arbetsmiljö. För att policyn ska komma att användas av alla på arbetsplatsen är det lämpligt att arbeta fram den tillsammans. Varje arbetsplats i Sverige ska ha en arbetsmiljöpolicy.

Corona och hälsa

Att prata arbetsmiljö på 20-talet utan att nämna coronaviruset vore orimligt. Därför har vi utvecklat vår policymall med tips på förhållningsregler och praktiska åtgärder samt riskbedömning kopplat till Covid-19. Du hittar mer information om detta längre ner på sidan.

Mall framtagen med Elmzell Advokatbyrå

En bra arbetsmiljöpolicy förenar vetenskap med viktiga erfarenheter. Det är en samling verktyg som företag använder för att utveckla miljöer där medarbetare växer och trivs. Alla verktyg kan användas samtidigt och hela tiden. De skyddar människors hälsa. Samtidigt som de ger förutsättningar för det enskilda företaget att uppnå verksamhetsmål.

”Vi är varandras arbetsmiljö!” Så borde anställda på företag över hela Sverige se på arbetet med miljö och förhållanden på arbetsplatsen. Så inleds också den mall som vi har tagit fram tillsammans med experterna på Elmzell Advokatbyrå.

Ladda ner arbetsmiljöpolicy gratis mall


Alla företag i vårt avlånga land är skyldiga att ha en policy som reglerar arbetsmiljön, och den ska dessutom vara skriftlig om det finns över nio arbetstagare i verksamheten. Den största anledningen till att ha ett samlingsdokument för punkter som rör arbetsförhållanden regleras dock inte i någon lagbok. Den anledningen stavas i stället ”välmående”.

För ärligt talat… det spelar ingen roll om ni har de skönaste stolarna, de skarpaste skärmarna och den senaste programvaran om inte medarbetarna trivs på jobbet.

Vision, ohälsa och arbetsmiljö

Er policy ska kortfattat beskriva företagets vision av hur arbetsmiljöarbetet ska fungera. Den bör också innehålla riktlinjer för hur arbetsförhållandena i verksamheten ska utformas för att olycksfall och ohälsa ska kunna förebyggas.

Och kanske viktigast av allt – den ska rymma direktiv om hur alla på företaget tillsammans ska bidra till en tillfredsställande arbetsmiljö… för alla!

Vi hoppas att Vismas policymall stärker ert företags arbetsmiljö.
Vi hoppas att Vismas mall stärker ert företags arbetsmiljö.

3 områden som berörs i en arbetsmiljöpolicy
♦   Introduktion och utbildning
♦   Ansvar och befogenheter
♦   Öppenhet och delaktighet


#1 skäl till en arbetsmiljöpolicy

Alla förtjänar helt enkelt att må bra på jobbet. Det är den enskilt största anledningen till att hålla ett företags arbetsmiljö under uppsikt. Friska, glada medarbetare lägger dessutom grunden till lönsamhet.

Sjukskrivningar och rehabilitering kostar däremot enorma summor för svenska företag varje år, något som i stor utsträckning kan stävjas med hjälp av en positiv arbetsmiljö.

Pssst… vet du om att vi har tagit fram fler polices och mallar som passar perfekt för företag? Vad sägs om en resepolicy eller en kostnadsfri mall för personalhandbok? Ladda hem fler Gratismallar, policies och dokument från Visma.

Välmående på jobbet är a och o.
Välmående på jobbet är a och o.

Mål och mätning

Det är slutligen även bra om policyn pekar på konkreta mål som kan följas upp på ett enkelt sätt. Som bekant är det lättare att genomföra stora förändringar om det faktiskt går att följa hur väl mindre delmål uppnås.

För att tydliggöra sammanhanget och kopplingen till företaget i fråga kan policyn gärna inledas med en kort beskrivning av verksamheten, affärsidén och era värderingar.

Läs mer om hur policyn kan göra ordentlig nytta för företags lönsamhet.

Glöm inte att följa upp målen ni satt i er arbetsmiljöpolicy.
Glöm inte att följa upp målen ni satt i er arbetsmiljöpolicy.

Coronaviruset

Under hösten 2020 återvänder många medarbetare i små och medelstora företag till sina kontorsmiljöer. Det här ställer stora krav på företag att kunna erbjuda medarbetare säkra arbetsmiljöer. Covid-19 är nämligen ett virus som inte försvinner i första taget. Vi kommer som samhälle att tvingas lära oss att leva med det under lång tid, privat och på jobbet. Företag måste därför vidta åtgärder i syfte att skydda såväl medarbetare som verksamhet.

Utöver att uppdatera er arbetsmiljöpolicy (förslagsvis med vår gratismall som är anpassad för corona som ni hittar på denna sida) och personalhandbok bör ni se självfallet även se över sådant som avstånd i öppna kontorslandskap och  i mötesrum. Att tvål och handsprit alltid ska finnas tillgängligt är andra exempel på praktiska punkter som bara måste följas. Ni hittar fler exempel i vår kostnadsfria mall.

Riskbedömning av arbetsmiljön

Det ingår i ett företags arbetsgivaransvar att bedöma potentiella risker för skada och sjukdom kopplat till arbetsmiljön. Riskbedömning är en del av det systematiska arbetsmiljöarbetet. En risk kan här definieras som sannolikheten för att en farlig händelse eller exponering ska inträffa och konsekvenserna av om det inträffar, i form av skada eller ohälsa.

Covid-19 har bidragit till att företag bör utveckla arbetet med att skapa en säker arbetsmiljö. Information om hur anställda bör motarbeta smitta, och göra det svårt för den att spridas mellan människor, är nu en naturlig del av arbetsmiljöarbete. Målet är förstås att minimera risken för att medarbetare utsätts för smittorisker under arbetstid. Vår uppdaterade mall innehåller med information om riskbedömning av arbetsmiljö kopplat till corona.

Ladda ner arbetsmiljöpolicy gratis mall.


Vi på Visma Advantage hoppas att vår mall ska komma till stor nytta. Om inte annat så har du förhoppningsvis lärt dig vad ett dokument som reglerar arbetsmiljön bör innehålla. Här hittar du fler kostnadsfria Guider & mallar.

Mest populära

 • Gratis mall till bilpolicy för tjänstebil

  Bilpolicy – gratis mall till företaget

  Med en tjänstebilspolicy undviker företaget missförstånd med sina anställda. Där kan bland annat kostnader och miljöaspekter regleras på ett smidigt sätt. Ladda ner vår kostnadsfria mall och slipp onödiga problem.

 • Personalhandbok – gratis mall

  Personalhandbok – gratis mall för företag

  En bra personalhandbok ger medarbetare stenkoll på rutiner, plikter och rättigheter. Här samlas info om företagskultur, arbetstider och semester. Med vår nya mall har ni snart en uppdaterad personalhandbok på plats.

 • Fler ansökningar blir digitala

  Med licensen digital ärendehantering blir processen kring ärenden helt automatiserad. Just nu utvecklas fler funktioner som kommer att ingå framöver.
  – Vi har fått många bra förslag från er kunder, som friskvård och att omvandla semesterdagar till pengar, säger Håkan Karlsson, produktmarknadschef för Personec P.