Arbetsmiljöpolicy – mall för företag

Gratis arbetsmiljöpolicy-mall för ert företag.

Du vet väl att alla företag är skyldiga att ha en arbetsmiljöpolicy? Med vår mall har ni en gratis policy på plats på nolltid. Samla riktlinjer för företagets arbetsförhållanden på ett ställe med vår arbetsmiljöpolicy-mall.

Hinner inte läsa mer just nu? Ladda hem vår arbetsmiljöpolicy-mall direkt »

Vad är en arbetsmiljöpolicy?

En arbetsmiljöpolicy ska motverka ohälsa, stress och sjukskrivningar på arbetsplatsen. Policyn fastställer hur arbetsförhållandena ska se ut och beskriver varje medarbetares ansvar för en god arbetsmiljö. För att policyn ska komma att användas av alla på arbetsplatsen är det lämpligt att arbeta fram den tillsammans. Varje arbetsplats i Sverige ska ha en arbetsmiljöpolicy.

Mall framtagen med Elmzell Advokatbyrå

En bra arbetsmiljöpolicy förenar vetenskap med viktiga erfarenheter. Det är en samling verktyg som företag använder för att utveckla miljöer där medarbetare växer och trivs. Alla verktyg kan användas samtidigt och hela tiden. De skyddar människors hälsa. Samtidigt som de ger förutsättningar för det enskilda företaget att uppnå verksamhetsmål.

”Vi är varandras arbetsmiljö!” Så borde anställda på företag över hela Sverige se på arbetet med miljö och förhållanden på arbetsplatsen. Så inleds också den mall som vi har tagit fram tillsammans med experterna på Elmzell Advokatbyrå.

Ladda ner arbetsmiljöpolicy gratis mall

Alla företag i vårt avlånga land är skyldiga att ha en policy som reglerar arbetsmiljön, och den ska dessutom vara skriftlig om det finns över nio arbetstagare i verksamheten. Den största anledningen till att ha ett samlingsdokument för punkter som rör arbetsförhållanden regleras dock inte i någon lagbok. Den anledningen stavas i stället ”välmående”.

För ärligt talat… det spelar ingen roll om ni har de skönaste stolarna, de skarpaste skärmarna och den senaste programvaran om inte medarbetarna trivs på jobbet.

Vision, ohälsa och arbetsmiljö

Er policy ska kortfattat beskriva företagets vision av hur arbetsmiljöarbetet ska fungera. Den bör också innehålla riktlinjer för hur arbetsförhållandena i verksamheten ska utformas för att olycksfall och ohälsa ska kunna förebyggas.

Och kanske viktigast av allt – den ska rymma direktiv om hur alla på företaget tillsammans ska bidra till en tillfredsställande arbetsmiljö… för alla!

Vi hoppas att Vismas policymall stärker ert företags arbetsmiljö.

Vi hoppas att Vismas mall stärker ert företags arbetsmiljö.

3 områden som berörs i en arbetsmiljöpolicy
♦   Introduktion och utbildning
♦   Ansvar och befogenheter
♦   Öppenhet och delaktighet

#1 skäl till en arbetsmiljöpolicy

Alla förtjänar helt enkelt att må bra på jobbet. Det är den enskilt största anledningen till att hålla ett företags arbetsmiljö under uppsikt. Friska, glada medarbetare lägger dessutom grunden till lönsamhet.

Sjukskrivningar och rehabilitering kostar däremot enorma summor för svenska företag varje år, något som i stor utsträckning kan stävjas med hjälp av en positiv arbetsmiljö.

Pssst… vet du om att vi har tagit fram fler polices och mallar som passar perfekt för företag? Vad sägs om en resepolicy eller en kostnadsfri mall för personalhandbok? Ladda hem fler Gratismallar, policies och dokument från Visma.

Välmående på jobbet är a och o.

Välmående på jobbet är a och o.

Mål och mätning

Det är slutligen även bra om policyn pekar på konkreta mål som kan följas upp på ett enkelt sätt. Som bekant är det lättare att genomföra stora förändringar om det faktiskt går att följa hur väl mindre delmål uppnås.

För att tydliggöra sammanhanget och kopplingen till företaget i fråga kan policyn gärna inledas med en kort beskrivning av verksamheten, affärsidén och era värderingar.

Läs mer om hur policyn kan göra ordentlig nytta för företags lönsamhet.

Glöm inte att följa upp målen ni satt i er arbetsmiljöpolicy.

Glöm inte att följa upp målen ni satt i er arbetsmiljöpolicy.

Ladda ner arbetsmiljöpolicy gratis mall.

Vi på Visma Advantage hoppas att vår mall ska komma till stor nytta. Om inte annat så har du förhoppningsvis lärt dig vad ett dokument som reglerar arbetsmiljön bör innehålla. Här hittar du fler kostnadsfria Guider & mallar.

0