Tillbaka till huvudmeny

Arbetsgivarintyg.nu i siffror

Nya integrationer mellan Vismas lönesystem och Arbetsgivarintyg.nu sparar enorma resurser för arbetsgivarna och hjälper arbetslösa få snabbare a-kasseutbetalningar. Ju fler som använder dem, desto mer imponerande blir siffrorna!

Nya integrationer mellan Vismas lönesystem och Arbetsgivarintyg.nu sparar enorma resurser för arbetsgivarna och hjälper arbetslösa få snabbare a-kasseutbetalningar.
Ju fler som använder dem, desto mer imponerande blir siffrorna!

arbetsgivarintyg skapas varje år

gånger fler intyg skapas idag med e-tjänsten Arbetsgivarintyg.nu, än för ett år sedan

procent – så mycket ökade antalet intyg de senaste fyra månaderna där data förts över automatiskt från lönesystemet

kommuner har idag en integration mellan lönesystemet och Arbetsgivarintyg.nu

procent av alla intyg kräver kompletteringar. En integration till lönesystemet sparar mycket tid och förbättrar datakvaliteten. Tack vare det kommer behovet av kompletteringar att minska kraftigt framöver

dagar. Så mycket förkortades handläggningstiden för a-kasseutbetalningar initialt. Ju fler som aktiverar integrationen med lönesystemet, desto snabbare blir ledtiderna!

av Visma Enterprise lönesystem – Personec P, HR-plus och Agda PS – har integrationer till Arbetsgivarintyg.nu. Se till att använda dem, så sparar du mycket tid och bidrar till att få fram än mer imponerande siffror!

Mest populära

  • Nya belopp och procent – Lönefakta 2023

    Nytt år innebär nya belopp och procent för dig som arbetar med lön och ekonomi. Dags att bekanta sig med årets sammanställning från Skatteverket om du inte redan gjort det.

  • Räknas restid som arbetstid?

    Betald restid – en definitionsfråga med flera svar. Många yrkesgrupper spenderar många timmar i veckan på att resa mellan olika projekt eller arbetsplatser. Det finns tillfällen då restid räknas som arbetstid. Däremot räknas inte resan till och från den ordinarie arbetsplatsen som restid – dina medarbetare har alltså inte rätt till kompensation för tiden de lägger på att ta sig till arbetet.