Självservice i mobilen

Visma Personec P effektivserar lönehanteringen i 80 % av Sveriges kommuner. Här erbjuds självservice via webben för både medarbetare och chefer - smidigt och enkelt för alla!

BOKA DEMO

 

Rutin för schemabemanning

Visma Personec P är ett av få lönesystem med schemabemanningsrutin Medvind, en gemensam schemaplanering för medarbetare och chefer. 

 • Arbetet som ska utföras och vilka resurser som krävs visas utifrån verksamhetens behov. Stöd för att fastställa faktisk arbetstid och bemanna arbetsuppgifter.
 • Effektiv schemahantering och möjlighet att exportera underlag till externa system.
 • Utvärderar all tid till rätt ersättningar (lönearter) beroende på gällande avtal.

 

 

Egenrapportering sparar tid

Personec P lönesystem har självservice och chefservice via webben och kan nås från både dator, surfplatta eller mobil. 

 • Lönen baseras på medarbetarens registrerade avvikelser och både chef och medarbetare kan se den preliminära lönen direkt.
 •  Lön och tid visas i realtid och det blir därför enkelt att justera t.ex. över- och underbemanning.
 • Medarbetarna kan se sin arbetstid, ansöka om semester, se kvarstående semesterdagar, lönespecifikationer och tidrapportera direkt i mobilen.

 

 

 

 

Allt på samma ställe

Lönesystemet Visma Personec P går att använda separat eller som integrerad del i Visma Public Business Suite, en helhetslösning för lön, HR, rekrytering, bemanning, ekonomi, inköp och styrning.

 • Rollbaserad lösning
 • Alla funktioner tillgängliga på samma ställe via Visma Window.
 • Stöd för integrationer med kontering som skickas direkt till ekonomisystemet..

Funktioner

 • Webbaserat - åtkomst via surfplatta, mobil eller dator
 • Rollbaserade behörigheter
 • Självservice - medarbetarna registrerar sina avvikelser
 • Integrerad helhetslösning - alla funktioner tillgängliga via Visma Window
 • Stöd för integrationer med kontering direkt till ekonomisystemet
 • Förmånshantering
 • Rapporter, analys och beslutsstöd
 • Arkiv
 • Tidrapportering
 • Resehantering
 • Kompetenshantering
 • Bemanning: Medvind
 • HR-system

Boka demo

Boka en personlig demo av Personec P lönesystem med oss.
För att ta del av information och aktiviteter på Visma behöver vi ditt samtycke