Tillbaka till huvudmeny

Utvinn guldet ur din HR-data

Vill du arbeta mer strukturerat med din HR-data? Ta hjälp av tre tips från Christopher Jonsson, beslutsstödspecialist på Trimma.

Arbeta mer strukturat med HR-data Källa: Pixabay
Arbeta mer strukturat med HR-data

Motiverad personal är a och o för organisationens framgång. Dessutom är personalkostnaden ofta en av de tyngsta posterna i resultaträkningen. Trots det arbetar få organisationer tillräckligt strukturerat med sin HR-data anser Christopher Jonsson, beslutsstödspecialist på Trimma.

– HR-avdelningen har tillgång till stora mängder data som är otroligt viktig för organisationens utveckling.

Organisationer som har beslutsstödssystem och arbetar med sin data höjer kvaliteten och sparar mycket tid och pengar

Ett problem är att personalavdelningens data är komplex. Olika villkor, tjänstgöringsgrad, pensionsavsättningar, semesterlöneskuld, semesterdagar och föräldraledighet är exempel på faktorer som gör den svårarbetad. Hög komplexitet i kombination med avsaknaden av rätt verktyg, innebär ofta att tiden inte räcker till för mer än det allra nödvändigaste – att få ut korrekta löner i tid.

– Organisationer som har beslutsstödssystem och arbetar med sin data höjer kvaliteten och sparar mycket tid och pengar. Mindre manuellt arbete frigör tid för analys. Och med mer tid till analys skapar du grunden till bättre beslut. Rätt data tillgänglig för rätt medarbetare underlättar jämförelser, ger en tydligare bild om måluppfyllelse och en ökad känsla av delaktighet och möjlighet till att påverka, säger Christopher Jonsson.

Tre tips på hur du arbetar mer strukturerat med HR

1. Fundera över nuläget

Vilken information har vi idag? Vilken information använder vi oss av idag och vad använder vi inte? Hur mycket tid lägger vi idag på manuella processer? Hur bra är datakvalitén och finns det risker med det arbetssätt som finns idag? Hur bra överblick har vi över historisk data? Vilka nyckeltal jobbar vi med idag?

2. Införskaffa ett beslutsstödsverktyg

Att införskaffa ett beslutsstödsverktyg i sig är ett mindre projekt än många tror. Förut var data-analys något som endast utfördes av ett fåtal med avancerad kunskap. Idag finns det användarvänliga system som tillåter användare att skapa sina egna rapporter, planera sin verksamhet och sätta mål, vrida och vända på informationen och enkelt skapa dashboards för att visualisera trender och måluppfyllelse.

3. Fastställ din målsättning och ambitionsnivå

Vilka mål har vi i organisationen? Hur bryter vi ned dem på avdelning och senare individ? Hur mäter vi och var går gränserna för bra respektive mindre bra?

 

Agda PS Analys är ett kraftfullt BI-verktyg som gör det enkelt att analysera, visualisera och följa upp data från ditt Agda PS.

Vill du veta mer? Läs mer här.

Mest populära

 • Gratis mall till bilpolicy för tjänstebil

  Bilpolicy – gratis mall till företaget

  Med en tjänstebilspolicy undviker företaget missförstånd med sina anställda. Där kan bland annat kostnader och miljöaspekter regleras på ett smidigt sätt. Ladda ner vår kostnadsfria mall och slipp onödiga problem.

 • Personalhandbok – gratis mall

  Personalhandbok – gratis mall för företag

  En bra personalhandbok ger medarbetare stenkoll på rutiner, plikter och rättigheter. Här samlas info om företagskultur, arbetstider och semester. Med vår nya mall har ni snart en uppdaterad personalhandbok på plats.

 • Fler ansökningar blir digitala

  Med licensen digital ärendehantering blir processen kring ärenden helt automatiserad. Just nu utvecklas fler funktioner som kommer att ingå framöver.
  – Vi har fått många bra förslag från er kunder, som friskvård och att omvandla semesterdagar till pengar, säger Håkan Karlsson, produktmarknadschef för Personec P.