Tillbaka till huvudmeny

Är realtidsdata nyckeln till framgång?

Det pratas mycket om realtidsdata, business intelligence, data lakes och big data. Alla dessa data ska samlas och presenteras på ett sätt så att vi snabbt och enkelt kan dra slutsatser och utifrån det fatta kloka beslut. Men är det hela sanningen?

Vilken realtidsdata är viktig för dig? Bild: Freepik

Det pratas mycket om realtidsdata, business intelligence, data lakes och big data. Alla dessa data ska samlas och presenteras på ett sätt så att vi snabbt och enkelt kan dra slutsatser och utifrån det fatta kloka beslut. Då vinner vi stora konkurrensfördelar gentemot dem som inte har tillgång till samma mängd realtidsdata. Men är det hela sanningen?

Jag skulle vilja påstå att oavsett om vi använder marknadens just nu hetaste beslutstödssystem med många datakällor, en rapportgenerator, eller Excel så finns det ett par förutsättningar som är avgörande för att vi ska kunna dra relevanta slutsatser och fatta knivskarpa beslut, och ingen av dessa är systemrelaterade:

 • Verksamhetskunskap
  Vilken information behöver vi för att kunna fatta bra beslut, dvs. vilka nyckeltal eller värden är viktiga för just vår verksamhet? För en verksamhet är det likviditet, för en annan vinstmarginal per projekt, debiteringsgrad eller försäljningsprognoser. Vi kan extrahera de allra flesta data som finns i våra system till rapporter och analyser, men vilken information är viktig för just oss?
 • Rutiner för aktuella indata
  Vi behöver säkerställa att de underliggande data som bygger upp våra nyckeltal och mätvärden är aktuella och uppdaterade. Hur ser vi till att alla som på olika sätt bidrar med indata i vårt arbetsflöde t.ex. attesterar fakturor, rapporterar tid, registrerar säljpipeline, o.s.v., gör det inom utsatt tid och enligt överenskomna rutiner. Så snart dessa data finns i systemet  blir de tillgängliga och kan analyseras. Ska vi förlita oss på att alla kommer ihåg att rapportera i tid eller behöver vi någon form av påminnelser? Analysresultatet blir aldrig bättre än dess underliggande data.

Jag är övertygad om att den som lyckas identifiera sina specifika verksamhetsbehov, beskriva och följa upp relevanta interna rutiner och med hjälp av systemlösningar göra detta flöde så automatiserat och effektivt som möjligt kommer att ha goda förutsättningar för att få ökad lönsamhet och frigöra tid för värdeskapande arbete.

Vi på Visma kan hjälpa er med systemlösningar för olika behov, och tillsammans med er verksamhetskunskap och era rutiner kan vi skapa en optimal lösning för just er.

Testa Visma Severa gratis

Mest populära

 • Nya löner för 2023 är på plats – så här påverkas du

  Kommunal tillsammans med Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, har nu fattat beslut om det sista avtalsåret. De är överens om hur mycket lönerna ska öka under 2023 och har fått till en kraftig ökning av avtalets lägstalön. Samtidigt skjuts förhandlingen om låglönesatsningen till nästa år.

 • P27 läggs ner – vad händer nu?

  P27 Nordic Payments, projektet som skulle bygga en gemensam betalningsinfrastruktur i Norden, har dragit tillbaka sin ansökan om clearingtillstånd från Finansinspektionen.

 • Agda PS – nästa generations lönesystem

  Det händer mycket runt lönesystemet Agda PS. Planen för Agda PS är exceptionellt spännande, både för befintliga kunder men också för nya. Jag har träffat Mikko Keinonen, Product Development Director på Visma Enterprise, för att ta reda på mer.