Tillbaka till huvudmeny

Hur får man kontroll på projekten i vardagen?

Projekt i vardagen försöker vi ha kontroll på i våra kalendrar. För ett företag finns liknande behov. Det är viktigt att ha full kontroll på sina projekt. Att kunna ha översikt över intäkter och kostnader för projekten, följa utfallet och följa upp mot budget.

Få kontroll på projekten. Bild: Freepik

Jag antar att många känner igen sig att vi hanterar många olika projekt i vardagen. Min vardag består dels av, precis som andra föräldrar, lämna och hämta barn. När man har kommit hem ska det finnas mat på bordet, vilket förutsätter att någon har tagit tag i projektet att handla mat. Därefter rullar bilen iväg för att barnen ska utöva aktiviteter. När man kommit hem ska läxan läsas och det ska tas itu med det utmanande projektet att få barnen i säng. Sen finns det projekt som man skulle kunna kalla lyxprojekt som vi alla föräldrar nog gärna skulle spendera mer tid på men nästan aldrig hinner med; träna, gå en runda vid havet, äta på restaurang eller träffa vänner. Listan kan göras lång och ser olika ut för oss alla. Men en gemensam nämnare för alla dessa projekt är det behövs styrning och uppföljning för att få kontroll och se hur väl vi hanterar dem.

Projektstyrning och projektuppföljning

För att kunna följa upp och ha kontroll på alla projekt tillsammans med sambon/make/maka måste man hitta ett gemensamt system där all information samlas och alla har överblick. Familjens projekt försöker vi ha kontroll på i våra kalendrar. Men detta kan ändå vara en stor utmaning, för där kan man inte följa upp precis allting. Och för mig är det viktigt att kunna följa upp och veta när jag kan trycka in mina lyxprojekt. Med bättre kontroll och uppföljning skulle alla familjemedlemmar bli nöjdare.

För ett företag finns liknande behov. Det är viktigt att ha full kontroll på sina projekt. Att kunna ha översikt över intäkter och kostnader för projekten, följa utfallet och följa upp mot budget. Ett branschanpassat system ger möjlighet till:

 • Mer proaktiva beslut i projektplaneringen
 • Allokering av specifik personal för att få ut maximal effekt i projektets olika faser
 • Budgetera och prognostisera lönsamheten i ett projekt
 • Se i vilka lägen in-house-personal alternativt underkonsulter är mest kostnadsmässigt lönsamt
 • Automatisering av standardiserade processer så ni enbart behöver agera på avvikelser mot till exempel planer eller prognoser
 • Med bra möjligheter till uppföljning kan ni se om projekten är lönsamma, om något behöver justeras för att öka lönsamheten och vilka som bör fokuseras på. Ett system för ökad projektkontroll och projektuppföljning ger mervärde för företagen, stor kundnytta och även nöjdare medarbetare.

Att kunna följa upp och analysera sina projekt är att få kontroll på dem, oavsett typ av projekt. Vår guide tar upp hur lönsamhet och uppföljning är en viktig faktor för tjänsteföretags överlevnad.

Hämta guiden

Mest populära

 • Nya löner för 2023 är på plats – så här påverkas du

  Kommunal tillsammans med Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, har nu fattat beslut om det sista avtalsåret. De är överens om hur mycket lönerna ska öka under 2023 och har fått till en kraftig ökning av avtalets lägstalön. Samtidigt skjuts förhandlingen om låglönesatsningen till nästa år.

 • Beräkna dygnsvila i realtid

  Från 1 oktober 2023 gäller nya regler kring vilotid för medarbetare i kommuner och regioner. Hur kan du möta de nya kraven på bästa sätt? Vi frågade Jerker Wall, produktmarknadsansvarig för schema- och bemanningssystemet Medvind WFM.