Hur får man kontroll på projekten i vardagen?

Projekt i vardagen försöker vi ha kontroll på i våra kalendrar. För ett företag finns liknande behov. Det är viktigt att ha full kontroll på sina projekt. Att kunna ha översikt över intäkter och kostnader för projekten, följa utfallet och följa upp mot budget.