Tillbaka till huvudmeny

5 anledningar att välja Azure som driftplattform för Episerver CMS

Visma Consulting har levererat flera spännande projekt till våra kunder där vi bland annat har migrerat webbplatser till en molnplattform. Ett exempel på detta är det projekt vi har gjort med Azets.

Cloud Azure

I den här artikeln listar vi 5 anledningar till att välja Azure som operativ plattform för Episerver CMS-lösningar.

1. Modern infrastruktur med färdiga tjänster

Som utvecklare är jag väl över genomsnittet intresserad av ny teknik och de möjligheter den erbjuder. Azure gör arbetsdagen mycket mer spännande på grund av att det är en modern plattform med en stor portfölj av tjänster. Nya tjänster lanseras ungefär varje månad och alla tjänster utvecklas kontinuerligt av Microsoft, vilket ger oss utvecklare och kunder förbättringar av befintliga tjänster (produkter) och nya möjligheter kontinuerligt.

Episerver-projekt på Azure kommer snabbt igång med skapandet av webbservrar, databaser och filområden. Alla dessa tjänster levereras som Platform as a Service (PaaS). Själv har jag varit i projekt med traditionell verksamhet och det har hänt flera gånger att projektet har ”väntat” i veckor, om inte månader, till exempel i en SQL-serverorder. Detta är helt klart något som hindrar framsteg och är en kostnad som inte bör underskattas. Denna väntetid kan undvikas i Azure, och du kan vara säker på att servrar är konfigurerade enligt bästa praxis.

Produktiviteten ökar med möjligheterna som Azure-plattformen levererar, och arkitekter kan använda tjänster med den mest lämpliga tekniken för den exakta uppgiften som ska lösas. Det finns inga begränsningar för att välja vad som redan är tillgängligt och installerat eftersom det är dyrt att beställa / installera ny hårdvara och / eller programvara och underhålla den. 

Jag överdriver inte när jag säger att jag spenderade totalt 30 minuter på att skapa Redis-tjänsten i Azure, installera NuGet-paketet som gjorde att jag kunde kommunicera med Redis i applikationen och skriva några rader kod där jag ville använda cachen. Detta fick svarstiden för min app att minska avsevärt och jag kunde skala ner SQL-databasen eftersom belastningen minskade. Redis-cache är förresten en utmärkt tjänst för att lägga till en Episerver CMS-lösning för cache-bläddring.

Allt som behövs för att Episerver ska kunna köras på Azure-plattformen är ett Nuget-paket och några konfigurationsparametrar. NuGet-paketet innehåller ”leverantörer” som gör det möjligt för Episerver CMS att kommunicera med Azures specialtjänster för fillagring (blob storage), händelsessystem (service bus) och databas (SQL Azure).

Vill du läsa mer om molnlösningar i Microsoft Azure?

Molnlösningar i Azure

2. Kostnad

Kostnaden stiger i de flesta artiklar på min lista. Det finns helt klart några lösningar som är mycket lämpliga för molnet där du kan spara stora summor genom att inte behöva skaffa, hantera och hålla en modern operativ plattform uppdaterad. Microsofts solskenshistorier nämner flera företag som har sänkt kostnaderna med upp till 90% efter att ha flyttat till Azure.

Drift av IT-lösningar i Azure baseras på de skalfördelar som Microsoft har genom att inrätta stora datacenter. De flesta tjänster som erbjuds följer en ”betala endast för användning” -modell, det finns aldrig någon installations- eller startkostnad. Det betyder att du som kund inte betalar för vad du tror du kommer att använda, utan bara det du faktiskt använder. Dessutom är kostnaderna förutsägbara genom att du bestämmer hur många och vilka resurser du vill fördela – det blir alltså inga utgifter som överraskar.

Microsoft levererar mycket höga SLA-krav. Säkerhetsuppdateringar och uppdateringar görs kontinuerligt utan att påverka webbplatsen. Uppdateringar installeras utan driftstopp eftersom det alltid finns redundans i systemet. Detta innebär att en Episerver-lösning som drivs i Azure inte har några ”planerade stilleståndsfönster”. När stillestånd i Azure inträffar beror det på fel i infrastrukturen eller tjänsten och sedan är tekniker (specialister) redo att identifiera och åtgärda felet 24/7.

Undrar du specifikt vad du kan spara? Azure har en kalkylator där du kan lägga till infrastruktur / tjänster och få ett månadspris.

3. Skalning och geografisk distribution

Det är svårt att beräkna hur mycket resurser som behövs för att driva en eller flera webbplatser. Belastningar varierar ofta beroende på tid på dagen, årstider och andra faktorer. I ”on premise” -drift skalas miljön ofta ut efter maximal belastning. Detta innebär att resurser ofta finns tillgängliga med mycket tillgänglig kapacitet. Vi ser att våra kunder med lokal verksamhet endast använder några få procent av de tilldelade resurserna. Vi tror att bättre skalningsmöjligheter skulle spara kunden stora kostnader. I Azure har vi kontroll över resursanvändningen; det är möjligt att justera resurser automatiskt baserat på belastning. Det är enkelt att ställa in miljöer och sedan ta ner dem igen efter användning.

System kan skala utöver det primära datacentret genom att använda ett eller flera av de andra (30+) Azure-datacenterna och därmed bli överflödiga över regioner. Detta kan i sin tur också göra applikationen mer lyhörd för användare som är långt ifrån den primära platsen genom att avståndet till sekundärcentret är kortare och som leder till lägre svarstider. Detta kan förbättras ytterligare med hjälp av CDN-tjänsten i Azure, som använder noder utanför de stora datacenterna. Statiska filer och HTML-sidor kan lagras här ännu närmare användaren. 

4. Säkerhet

Säkerhet är något vi konsulter ofta hör som ett motargument när det gäller verksamhet i stora datacenter (molnlösningar). Vi vågar säga att Azure erbjuder en högre säkerhetsnivå än de flesta traditionella företag kan leverera. Microsoft har flera erkända internationella certifieringar och certifikat som bevisar detta, bland dessa är: ISO / IEC 27001, ISO / IEC 27017, ISO / IEC 27018 och EU-U.S. Sekretessskydd.

Den fysiska infrastrukturen är skyddad med flera kontrollpunkter och endast behörig personal har tillgång. Anställda med tillgång till datacenterna är noggrant utvalda och de utför regelbundna och grundliga bakgrundskontroller. Operativ övervakning och administration finns ofta på andra platser än där datahallarna är.

Det finns ingen person i Microsoft som har tillgång till kunddata lagrad i Azure. Det enda fallet där Microsoft-anställda kan titta på kunddata är om kunden rapporterar ett fel och Microsoft ber att titta på data för att rätta till felet.

All kommunikation i en vanlig Episerver CMS-inställning kan gå över https mellan tjänster i Azure. Tjänsterna och data är överflödiga, vilket innebär t.ex. redigeringsuppladdade filer i Episerver lagras på flera platser i datacentret, och det kan väljas att filerna också replikeras till ett annat datacenter inom EU / EES. Detta händer automatiskt och ingår som en del av lagringstjänsten.

5. Stöder hybridlösningar

Av integritetsskäl eller lagstiftning kan det finnas viss data i lösningen som inte kan lagras utanför Sverige. För den typen av data kan en hybridlösning vara en bra lösning. Lösningen i molnet kan prata med tjänster ”on-premise” på flera sätt och Azure är molnleverantören med bästa stöd för så kallade hybridlösningar.

Vi ser att hybridmodeller börjar bli den ”nya” normalen och det finns ett högre fokus på att använda den bästa tekniken som ger störst värde för den uppgift som ska lösas.

Sammanfattning

Det finns många bra skäl att överväga en molnleverantör som Azure för att driva din IT-lösning och jag har inte inkluderat alla i den här artikeln. Naturligtvis finns det också vissa nackdelar med verksamhet utanför Sverige, men dessa nackdelar blir allt färre med tiden, tekniken blir bättre och mognaden bland svenska och internationella aktörer blir större. Om du vill läsa mer om en typisk EpiServer-installation i Azure rekommenderar jag denna sida.

Det är viktigt att påpeka att det inte finns någon lock-in i Azure i en vanlig Episerver CMS-lösning. Detta innebär att du kan flytta ”hem” hela lösningen, till on-premise, andra leverantörer eller till molnleverantörer (t.ex. Amazon Web Services) om du vill. Episerver som företag investerar kraftigt i Azure som plattform i sitt produktpaket ”Digital Experience Cloud”, vilket innebär att vi kan vara säkra på att Episerver som produktleverantör levererar ett CMS som är anpassat till molnet, även i framtiden.

Visma Consulting har levererat flera spännande projekt till våra kunder där vi bland annat har migrerat webbplatser till en molnplattform. Ett exempel på detta är det projekt vi har gjort med Azets. Vi har goda erfarenheter av att flytta Episerver-lösningar från ”on-premise” till molnlösningar. Huvudfokuset ligger i att skapa robusta lösningar på en säker plattform som ger portaler hög stabilitet och goda tillväxtmöjligheter.

Läs mer om molnlösningar

Den här artikeln publicerades på vår norska blogg och är skriven av Hovard A. Berg. Läs orginalartikeln här.

Mest populära