Vad är Azure?

Microsoft Azure är den enda stora molnplattformen Gartner rankar som branschledande inom både infrastrukturtjänster (infrastruktur som en tjänst, IaaS) och plattformstjänster (plattform som en tjänst, PaaS).

Microsofts största investering är Azure, och nästan allt annat från Microsofts innovationer är relaterat till Azure i stor eller liten grad. Detta innebär att grundplattformen Azure är i kontinuerlig utveckling och har stöd för små, enkla system men även för komplexa affärskritiska lösningar. Microsoft baserar sin verksamhet på Azure, vågar du också göra det?

azurecloudhosting.png


screenshot-azure.jpg

Multifunktionell molnplattform

Mer specifikt är Microsoft Azure ett moln som består av flera högteknologiska datacenter spridda över hela världen. Azure har två europeiska datacenter, ett i Amsterdam och ett i Dublin. Kunden väljer vilken eller vilka platser som ska användas och har möjlighet att dra nytta av flera platser för att bland annat ge användarna bästa möjliga svarstid och säkerhet.

Microsoft Azure som operativ plattform, och inte minst en applikationsplattform, har många nya och bra lösningar som möjliggör helt nya datalösningar, liksom traditionella IT-system. Världens ledande tjänster som Skype, Office 365 och Xbox Live körs alla i Microsoft Azure. Microsoft Azure är inte bara för de stora, fler och fler organisationer och team använder idag Azure för sina webbplatser. Plattformen stöder dagens tekniska behov och möjliggör framtida lösningar.

Varför molntjänster?

Skalning efter behov

Ett IT-system kan skalas på flera sätt. Med introduktionen av virtuella maskiner blev det populärt att skala i höjd. Skalning i höjd är att ge den enskilda datorn eller resursen mer kraft för att utföra sina uppgifter. Ett exempel på detta kan vara att öka minnet och lägga till fler processorer. Denna skalningsteknik fungerar bara upp till en viss punkt, eftersom den har fysiska begränsningar för hur mycket minne det finns utrymme för och hur många processorer det är möjligt att sätta in i en dator. Även om vissa resurser på en maskin kan skalas, kommer det fortfarande att finnas andra som inte kan. Till exempel nätverkstrafik och skivkontroller.


Skalning i bredd är det andra konceptet för skalning av ett IT-system. Detta innebär att man expanderar med fler maskiner eller resurser för att ta bort systemets arbetsbelastning. Skalning i bredd har flera fördelar, bland annat ger det en naturlig "fail over" om en maskin eller komponent går sönder. Genom att skala alla delar av ett system i bredd undviks en "single point of failure" och det blir möjligt att arbeta med hög drifttid.

När IT-system skalas i bredd är det nödvändigt med infrastruktur som stöder detta. Microsoft Azure erbjuder lastbalansering som IaaS. Traffic Manager som belastningsutjämnaren kallas har tre olika lägen:

 • Round robin - förfrågningarna distribueras mellan noderna
 • Prestanda - förfrågningar skickas till närmaste nod i tid
 • Fail over-begäranden skickas till en nod, men gå till en eller flera reservnoder om huvudnoden skulle hoppa av.

Isometric_Scalability (2).png

Säkra din data i molnet

Data är ett fysiskt objekt som existerar och befinner sig på en eller flera platser vid specifika tider. I Microsoft Azure kan data lagras på flera olika platser. Visma Consulting rekommenderar att du lagrar all personlig och företagsinformation i Dublin och Amsterdam av följande skäl:

 • Uppgifterna ligger inom EES och följer svensk och europeisk lagstiftning både när det gäller sekretess och säkerhet.
 • Datacenterna har god kapacitet inbördes och tjänster speglas naturligtvis mellan dem.

Flera spelare lagrar känsliga personuppgifter och affärskritiska data i Microsoft Azure. Offentliga myndigheter i Sverige får goda råd från datainspektionen när de väljer datalagring. Vismas rådgivare har gedigen kompetens och erfarenhet av att välja en lagringsstrategi. Både när det gäller klassificering av data för det enskilda företaget och allmänna råd relaterade till datalagring i molnet eller hos traditionella operatörsleverantörer.

Att lagra data i Microsoft Azure eller hos en traditionell operatörsleverantör är ett val mellan var den fysiska informationen ska placeras. I processen att välja Microsoft Azure eller traditionella operationer är det viktigt att överväga mekanismerna kring data. Vilka säkerhetsmekanismer kan applikationen implementera kring data och hur är rutinerna för driftstekniker relaterade till data. Myndigheternas rätt till tillgång till data är också något som måste beaktas vid valet av om man vill använda Azure eller inte. Det är viktigt att komma ihåg att även öppna offentliga data måste skyddas så att en tredje part inte kan använda systemet för att sprida sitt meddelande och data.

Inte all information kan lagras inom EES, för användare från Asien, USA och Australien tar det lång tid att hämta data i Europa. Microsoft Azure har sedan flera alternativ för att lagra data på andra kontinenter, allt beroende på typ av data och lagringsteknik. Det kommer till exempel att vara möjligt att skapa en läsoptimerad relationsdatabas, filområde eller NoSQL på en annan kontinent och sedan låta användare där använda sin lokala kopia för läsning. I sådana fall är det viktigt att veta att lokala regler för datalagring gäller. Det vanligaste scenariot är webbplatser som ska vara snabba och enkla att använda över hela världen. CDN-tjänsten i Microsoft Azure används för detta. Statiska filer som bilder, CSS och JavaScript laddas upp till CDN och distribueras över hela världen. Microsofts CDN-nätverk sprids över 29 olika länder, så att användare alltid hämtar innehållet från en server i närheten. Detta ger mycket bra prestanda oavsett plats.

Isometric_Encryption.png

Fördelar med Microsoft Azure

unnamed.jpg

 • Prismodell baserad på användning

 • Delat eller privat moln

 • Flexibla hybridlösningar

 • Kostnadseffektiv drift

Med Azure betalar du för användning

Microsoft Azures prismodell är baserad på att endast betala för användning. För de flesta tjänster betalar du bara för faktiskt diskutrymme, överförd trafik eller per aktiv minut. Det kan därför vara kostnadseffektivt att minska applikationerna på natten om det är mindre användning då. Stora kostnader förknippade med inköp av infrastruktur är inte längre nödvändiga, i Microsoft Azure är det möjligt att börja med låg kapacitet och öka gradvis när användningen av systemet ökar.

crop.pngdelivery.jpg

Microsoft Azure On-premise - delat moln, privat moln

Microsoft Azure är mer än en applikationsplattform som drivs av Microsoft. Det är en applikationsplattform som IT-avdelningen kan installera på befintlig hårdvara för att etablera sitt "private cloud". Flera av de traditionella operatörsleverantörerna har eller överväger att etablera lokala Microsoft Azure-datacenter som antingen kan köpas som en helhet eller distribueras mellan flera kunder. På detta sätt uppnås en lokal Azure-plattform för modern applikationsdrift och hantering.

Windows Azure-paket som är Azure på sin egen (lokal) infrastruktur är inte en bra Azure-lösning, eftersom inte alla tjänster från Microsft Azure är möjliga att köra. Det bör därför övervägas i varje enskilt fall, både vem som är bäst lämpad för att driva grundläggande hårdvara och vilka tjänster som behövs.

Hybrid - den nya normen

Inte allt är lämpligt för drift i offentligt moln som Microsoft Azure är. Det kan vara äldre system, offentliga arkiv eller speciella lösningar och data. Oavsett om det är en önskan att behålla data på traditionella servrar, eller om hårdvara redan har förvärvats, kan molnet fortfarande vara lösningen. 

För de flesta handlar det inte om att ha allt i molnet eller ingenting, utan en mix. Hybridlösningar är de vanligaste där Microsoft Azure används för att skala upp belastningen, koppla bort vissa delar av lösningarna eller bara utöka befintlig kapacitet. Detta kan göras på många sätt, från att utöka det dedikerade fibernätverket till ett Microsoft Azure-datacenter eller att iscensätta och publicera data via portaler i molnet.

hybrid.jpg

development.jpg

Utvecklingsmiljö i Microsoft Azure

Att skapa en utvecklingsmiljö kan vara en krävande process när man startar ett utvecklingsprojekt. Visma använder Visual Studio Online för versionskontroll och applikationsbyggnad för många kunder. Koden distribueras direkt till servrar i Microsoft Azure som aktiveras automatiskt under distributionen och hålls online endast under öppettider. Detta ger stora besparingar jämfört med traditionell drift till rena kostnader, men den största fördelen skördas genom den flexibilitet som Azure-plattformen erbjuder. För utvecklare är det drömmen att arbeta med en modern plattform som Microsoft Azure, där möjligheterna är många och flexibiliteten är stor.

Tre huvudkategorier av tjänster

AWS Cloud tillhandahåller tjänster i tre huvudkategorier; infrastruktur som en tjänst (IaaS), plattform som en tjänst (PaaS) och programvara som en tjänst (SaaS).

Infrastructure as a service (IaaS)

Infrastruktur som en tjänst kan delvis jämföras med traditionell "On-premise" drift. Här kan virtuella maskiner (VM) väljas från ett dussin olika hårdvarupaket, antingen dedikerade eller delade med andra. Avgifter tillkommer per minut som maskinen är påslagen, så om en virtuell dator är avstängd, kostar det inte mer än disklagring. Som administratör har du full kontroll och detta innebär ansvar för installation av virtuell dator, operativsystem och korrigeringar, diskar och nätverksinfrastruktur. 

Den här modellen är väl lämpad för äldre applikationer, men utnyttjar inte till fullo serviceprincipen i molnet som tjänster inom PaaS och SaaS. En traditionell dator med operativsystem är inte utformad för kontinuerlig drift, omstart krävs ofta för programuppdateringar eller kapacitetsutvidgning.
what-is-iaas (1).png

Platform as a service (IaaS)

Först när du börjar använda platform as a service (PaaS) har du verkligen nytta av molnet. PaaS-lösningar utnyttjar förkonfigurerade plattformar med förkonfigurerade operativsystem och tjänster så att du inte behöver driva och underhålla denna del själv - Microsofts specialister gör det åt dig. Denna kategori erbjuder flera typer av databaser och lagring som färdiga tjänster som kan användas omedelbart utan någon form av installation, inklusive:

 • MSSQL (Microsoft SQL-server)
 • NoSQL-databaser för lagring av strukturerad data
 • Olika kösystem (Azure Queue och Service Bus)
 • Blobs (fillagring)
 • Redis distribuerat minne
 • Webbplatser
 • Mobil backend
 • Integrationstjänster
 • Och mycket mer

what-is-paas.png

Software as a service (IaaS)

Software as a service (SaaS) är tjänster och applikationer som slutanvändare kan använda mer eller mindre direkt. På Microsoft Azure Marketplace finns det över 30 000 applikationer som kan köpas, varav de flesta är tjänster som Visma kan baka ihop till en lösning. Ett bra exempel på detta är nyhetsbrevet som sänds från EPiServer CMS.

Massutskick av e-postmeddelanden bör göras via en tredje part, eftersom företagets egen e-postserver snabbt kan kategoriseras som skräppost av andra leverantörer. För att undvika detta köper vi tjänster från SendGrid för massutskick av e-postmeddelanden som är sömlöst integrerade i Microsoft Azure-plattformen.

what-is-saas.png

sky-500.png

Drift av molntjänster

När nya lösningar etableras på molnbaserade plattformar, erbjuder Visma Consulting att ta det totala ansvaret för utveckling, underhåll och drift av systemen genom ett avtal för drift av molnlösningar.

Drift av molnlösningar

Kontakta oss

Fyll i formuläret om du vill veta mer om Microsoft-lösningar.Om du vill kontakta oss direkt:
 Niklas Brännström
E-post: niklas.brannstrom@visma.com
Telefon: 0736- 33 22 52