Tillbaka till huvudmeny

Vad är RPA?

Vad är RPA, Robotic Process Automation? Vad är fördelarna med RPA och vad skiljer RPA från AI? I detta blogginlägg ger vi dig svaren.

Robotic Process Automation (RPA) – på svenska Robotiserad Processautomatisering – innebär att härma mänskligt beteende (Robotic) och genomföra en sekvens av aktiviteter som skapar ett meningsfullt resultat (Process) utan mänsklig inblandning (Automation).

RPA används för att digitalisera, eller automatisera, rutinmässiga arbetsuppgifter med hjälp av robotteknik och artificiell intelligens.

RPA nyttjas främst för repetitivt, administrativt arbete som ska utföras baserat på givna regler och rutiner, när kreativitet eller intuition inte behövs. Roboten i sammanhanget är ett datorprogram som efterliknar det arbete en människa gör vid sin dator. 

RPA simulerar de klick och tangenttryckningar en människa gör, i samma applikationer som människan använder. Att automatisera med RPA innebär att man instruerar roboten, dvs programmet, att utföra specifika uppgifter baserat på ett arbetsflöde med regler för varje moment, t ex att flytta viss information från ett formulär till ett dokument, att kopiera utvalda poster i ett kalkylark till ett annat osv. Instruktionerna byggs i ett relativt lätthanterligt RPA-verktyg och avancerade systemintegrationer eller kommunikationslösningar behöver inte göras. Att införa RPA går därför snabbare och blir billigare och enklare än traditionell automatisering.

Fördelar med RPA

Härmar det mänskliga beteendet

RPA-systemen härmar det mänskliga beteendet utan att ändra i den befintliga infrastrukturen.

Kan utvecklas snabbt

RPA-lösningar kan utvecklas snabbt eftersom de inte är beroende av de system som används.

Repetitivt arbete kan utföras snabbt, säkert och billigt

Med RPA kan repetitivt arbete utföras snabbare, säkrare och billigare än när vi själva gör det. Samtidigt som processen effektiviseras kan den som tidigare gjort jobbet få utrymme att utvecklas och att åta sig mer kvalificerade och stimulerande uppgifter.

Använder underliggande systems användargränssnitt

RPA är inte integrerat med de underliggande systemen, utan använder deras användargränssnitt.

Vad skiljer RPA från AI (Artificiell Intelligens)?

RPA måste programmeras för att utföra en uppgift medan AI kan tränas  att automatisera mer komplext och subjektivt arbete genom mönsterigenkänning. RPA kräver att en mänsklig expert har hårdkodat ett script eller workflow i ett system medan AI kan hantera naturligt språk och ostrukturerad data. Till skillnad från RPA kan AI reagera på förändringar i omgivningen, anpassa sig och lära sig det nya sättet.

Vill ni automatisera återkommande affärsprocesser?

Vi kan hjälpa er att automatisera återkommande affärsprocesser och säkra dem mot fel med hjälp av Microsoft Power Platform, en mycket kraftfull RPA-motor som ingår i Microsoft 365.

Läs mer

Läs också:
5 anledningar till att ta hjälp med konfigureringen av Microsoft 365
8 viktiga funktioner för en smidig avtalshantering

Mest populära