Vad är kundnytta och hur levererar du det? Del 2 av 3: företag

Gult ljus när företag eller leverantör snart levererar kundnytta

I förra inlägget gick jag igenom hur första steget för att leverera kundnytta är att förstå begreppet kundvärde. Vi konstaterade att det finns två aspekter av kundvärde: önskat värde och upplevt värde. För leverantörer är utmaningen att översätta kundinriktade processer till att leverera värde för kunden. Nästa fråga är:

Hur levererar ett företag kundnytta och kundvärde?

Ett företag kan koncentrera sina resurser på värdedimensioner som är det viktiga för kunderna, som till exempel kostnad, bruksvärde, emotionellt- eller socialt värde.  Men ditt företag måste också marknadsföra er kompetens så att kunderna kan associera sig med ert företag och uppleva att ni är kända för att ge ett värde.

Men att leverera kundnytta är inte en engångsföreteelse. Företag måste ständigt sträva efter att bättre förstå och förutse vad deras kunder kommer att värdera, och sedan leverera det. För att citera Steve Jobs ännu en gång:

You can’t just ask customers what they want and then try to give that to them. By the time you get it built, they’ll want something new.

Steve Jobs

Hur ser det ut för leverantörer?

Läs det inlägget

0