Tillbaka till huvudmeny

Vad är kundnytta och hur levererar du det? Del 1 av 3: leverantör

Hur levererar man kundnytta? Som företag? Som leverantör? Första steget är att förstå vad kundvärde innebär. Det finns två aspekter: önskat värde och uppfattat värde.

Rött ljus utan kundnytta
Rött ljus utan kundnytta

Vad är kundnytta och kundvärde? Och hur levererar man det? Som företag? Som leverantör? Allt detta går Björn Duzäll igenom i en serie blogginlägg.

Att leverera värde till kunderna är viktigt för företag, chefer, ledare och entreprenörer. För att en kund ska vara villig att betala, måste kunden kunna härleda värdet från ett marknadserbjudande. Men vad är kundnyttan?

Första steget i att kunna leverera kundnytta är att förstå vad kundvärde innebär. Det finns olika tolkningar av vad som menas med kundvärde. Uttrycket kan innebära lågt pris, att kundens önskan uppfylls, upplevd kvalitet i paritet till vad som betalats för eller att få något i gengäld för vad ges.

Som definitionen antyder finns det två aspekter av kundvärde: önskat värde och uppfattat värde. Önskat värde hänvisar till vad kunderna önskar i en produkt eller tjänst. Det upplevda värdet är fördelen en kund anser att han eller hon fått från en produkt eller tjänst efter att den köpts.

Hur levererar en leverantör kundvärde?

För att utveckla övertygande modeller för kundvärde måste en leverantör tänka på följande:

  1. Det finns två steg där kunderna bedömer värde: före och efter de köper en produkt eller tjänst.
  2. Värde uppfattas olika på olika nivåer, och ska levereras därefter.
  3. Att förstå värdet för kunden är det första steget till att leverera kundnytta.

Utmaningen för en leverantör är inte bara att inse vilket värde man kan skapa eller vilka fördelar man har, utan att omsätta sina kundinriktade processer till att faktiskt leverera värde till kunderna. Som Steve Jobs sa en gång:

You can’t just ask customers what they want and then try to give that to them. By the time you get it built, they’ll want something new.”

Steve Jobs

 

Ett steg i att skapa högre värde för kunden kan vara att se över era processer för att blir mer produktiva. Effektivisera administration och får mer tid för era kunder.

Hämta vår guide

Mest populära

  • Nya belopp och procent – Lönefakta 2023

    Nytt år innebär nya belopp och procent för dig som arbetar med lön och ekonomi. Dags att bekanta sig med årets sammanställning från Skatteverket om du inte redan gjort det.

  • Räknas restid som arbetstid?

    Betald restid – en definitionsfråga med flera svar. Många yrkesgrupper spenderar många timmar i veckan på att resa mellan olika projekt eller arbetsplatser. Det finns tillfällen då restid räknas som arbetstid. Däremot räknas inte resan till och från den ordinarie arbetsplatsen som restid – dina medarbetare har alltså inte rätt till kompensation för tiden de lägger på att ta sig till arbetet.