Molntjänster ger oss system som ligger i tiden

När man pratar om fördelarna med molntjänster fokuserar man ofta på skillnaderna mot lokalt installerade system, eller on-premises system, så som molntjänsternas möjlighet till snabbare implementation, lägre total ägandekostnad och lägre risker. Med molntjänster äger du inte resursen själv, du hyr den. Istället är det tjänsteleverantörens uppgift att lösa driftstörningar, prestandaproblem, uppgraderingar, etc. Men Greg Johnsen lyfter fram en annan viktig aspekt som gör molnet och cloud computing revolutionerande. Han menar att det inte handlar om hur ”cloud computing” leder till besparingar i kostnaderna för våra befintliga system, utan att molnet möjliggör en helt ny typ av system.