Tillbaka till huvudmeny

Stark konjunktur – men oro hotar småföretagare

Sveriges starka konjunktur skiner på småföretagarna. Men orosmoln hotar och kan snabbt dra in över landet. Snart redovisar vi resultatet av höstens affärsbarometer, och har vänt oss till Företagarnas chefsekonom Daniel Wiberg för en sista prognos.

Kan orosmolnen börja skymma vår starka konjunktur?
Kan orosmolnen börja skymma vår starka konjunktur?

Inom kort kan vi presentera resultatet av Affärsbarometern – vår kartläggning av framtidstro och ekonomi bland landets småföretagare. Vi har redan låtit Jörgen Kennemar på Swedbank och Tor Borg på SBAB förutspå resultatet.  Nu har turen kommit till Företagarnas chefsekonom Daniel Wiberg som pekar på vår starka konjunktur, men oroas av mörka moln.

Daniel Wiberg på företagarna hoppas på stark framtidstro hos småföretagarna p.g.a. stark konjunktur.

Framtidstron bland småföretagarna i landet var stark under våren – varannan småföretagare i landet trodde att försäljningen skulle öka. Tror du att vi kommer få se en förändring i höstens undersökning?

– Läget när det gäller svensk konjunktur är för tillfälligt mycket gott, och det tror jag kommer fortsätta märkas genom ökad försäljning för småföretagen. Under 2015 hade vi en BNP-tillväxt på strax över 4 procent. Samtidigt ser vid redan nu tecken på en viss avmattning, framför allt för exportföretagen. Jag tror att vi kommer se en fortsatt positiv tillväxt i försäljningssiffrorna (men kanske med en viss avmattning i förhållande till i våras). Händelser i omvärlden förändrar snabbt företagarnas förväntningar och många upplever att svensk ekonomi står inför en rad utmaningar samtidigt som oron i vår omvärld består.

 ”Jag tror att vi kommer se en fortsatt positiv tillväxt i försäljningssiffrorna. Men händelser i omvärlden förändrar snabbt företagarnas förväntningar och många upplever att svensk ekonomi står inför en rad utmaningar samtidigt som oron i vår omvärld består” /Daniel Wiberg, Företagarna

Vilka faktorer kommer kunna påverka företagens framtidstro i höst?

– Det är inte bara Sverige som har haft en konjunkturåterhämtning. Vi har också sett en positiv utveckling i USA och delvis i Asien. Den internationella efterfrågan har med andra ord bidragit och det tror jag att den kommer att fortsätta göra. Men återigen … det finns orosmoln. Och osäkerhet påverkar företagens investeringsvilja, vilket i sin tur påverkar andra företags försäljning. Vad händer exempelvis med frihandel och rörlighet efter Brexit? Eller om Donald Trump väljs till president i USA?

God konjunktur ger möjligheter till finansiering och expansion

Optimismen i våras återspeglades även i synen på inköp. Tror du att företagarna kommer våga satsa i höst också?

– Jag tror och hoppas det! Den svenska ekonomin går fortsatt bra och den inhemska konsumtionen är stark. Våra egna konjunkturundersökningar Småföretagsbarometern och Finansieringspanelen visar att företagen ser mycket goda möjligheter till expansion och satsningar. Dessutom verkar det upplevas som lite lättare att få finansiering till satsningar just nu.

Som sagt stundar ödesdigra val i flera stora länder, väpnade konflikter pågår på många håll och vi har ännu inte sett alla effekter av Brexit… Världsläget uppfattas av många som oerhört oroligt, och även Sverige står inför en rad utmaningar. Tror du att detta kommer ge utslag i affärsbarometern?

– Absolut, omvärlden och den inhemska politiken kan snabbt påverka företagarnas förväntningar. Många upplever som sagt att svensk ekonomi står inför en rad utmaningar. Inte minst till följd av flyktingströmmarna till Europa. Samtidigt är den svenska ekonomin relativt stark, inte minst tjänstesektorn går bra. Så jag tror och hoppas att företagarna kommer fortsätta att vara positiva. Våra politiker borde dock fokusera mer på företag och företagare som en motor för tillväxt och fungerande integration.

Vi tackar Daniel Wiberg för kommentarerna och ser fram emot höstens Affärsbarometer som presenteras på visma.se/affarsbarometern i slutet av oktober.