Tillbaka till huvudmeny

Sveriges ekonomi vs Omvärldens oro

I ena ringhörnan står Sveriges starka ekonomi – påhejad av låga räntor och ökande sysselsättning. I den andra står omvärldens låga efterfrågan och oro. Vad kommer egentligen väga tyngst för småföretagarna? Inför höstens Affärsbarometer har SBAB:s chefekonom Tor Borg gett oss sitt förhandstips på resultatet.

I ena ringhörnan står Sveriges starka ekonomi – påhejad av låga räntor och ökande sysselsättning. I den andra står omvärldens låga efterfrågan och oro. Vad kommer egentligen väga tyngst för småföretagarna? Inför höstens Affärsbarometer har SBAB:s chefekonom Tor Borg gett oss sitt förhandstips på resultatet.

Just nu pågår undersökningen Affärsbarometern – vår halvårsvisa kartläggning av framtidstro, affärsläge och ekonomi bland landets småföretagare. Snart kommer resultatet av höstens barometer att presenteras. Tills dess vill vi dock höra vad experterna tror om det ekonomiska klimatet hos småföretagarna. Tidigare har vi låtit Jörgen Kennemar på Swedbank sia om resultatet. Nu har det blivit dags för SBAB:s chefekonom Tor Borg att säga sitt.

I våras var framtidstron stark – varannan småföretagare i landet trodde att försäljningen skulle öka under det kommande halvåret. Kan vi vänta oss en förändring i höst?

– Sveriges ekonomi är stark. Exportindustrin dras med problem till följd av svag efterfrågan i omvärlden men inhemsk efterfrågan drivs på av låga räntor, stigande bostadspriser, ökande sysselsättning och stigande inkomster. Detta gynnar småföretagarna och borde innebära att vårens optimism håller i sig även under hösten. Möjligen kan vi få se en liten inbromsning till följd av den ökade osäkerheten kring omvärldsbilden.

Tor Borg, chefekonom på SBAB siar om ekonomi och framtidstro

Exportindustrin dras med problem till följd av svag efterfrågan i omvärlden – men inhemsk efterfrågan drivs på av låga räntor, stigande bostadspriser, ökande sysselsättning och stigande inkomster. /Tor Borg, SBAB

Vilka faktorer tror du kommer kunna påverka företagens framtidstro i höst?

– Oron i omvärlden till följd av Brexit och det amerikanska presidentvalet skulle kunna få en viss negativ effekt liksom de tecken på flaskhalsar som vi ser i vissa sektorer, exempelvis inom byggsektorn.

Vissa branscher bör oroa sig mer över sin ekonomi

Optimismen i våras gällde även inköp. Tror du att företagarna kommer våga satsa även i höst?

– Sannolikt kommer även optimismen kring inköp att bestå. Utöver gynnsamma förutsättningar för försäljning och produktion så bör ett fortsatt lågt kostnadsläge bidra till att hålla uppe optimismen. En viss negativ effekt kan komma från den ökade osäkerheten kring omvärlden.

Som sagt stundar ödesdigra val i flera stora länder, väpnade konflikter pågår på många håll och vi har ännu inte sett alla effekter av Brexit… Världsläget uppfattas av många som oerhört turbulent, och även Sverige står inför en rad utmaningar. Hur kan detta påverka resultatet av höstens affärsbarometer?

– Det politiska och ekonomiska läget i omvärlden påverkar Sverige i allra högsta grad och en ökad osäkerhet bör påverka småföretagens framtidstro negativt. Ju större företagets exponering mot internationella marknader är desto viktigare blir omvärldsläget. Omvärldseffekten bör dock kompenseras av det gynnsamma inhemska konjunkturläget. Möjligen är det så att vi kommer att få se ganska stora skillnader mellan företagen beroende på vilka branscher de befinner sig i.

Vi tackar Tor Borg för kommentarerna och ser fram emot höstens Affärsbarometer som presenteras på visma.se/affarsbarometern senare i höst.

Mest populära