Tillbaka till huvudmeny

Brexit och USA-valet kan sänka företags framtidstro

Under våren trodde hälften av landets småföretagare på ökad försäljning. Oron för sänkta RUT- och ROT-avdrag hade istället bytts till optimism. Jörgen Kennemar, analytiker på Swedbank, tror dock på fallande framtidstro på nytt under hösten. Inte minst på grund av det osäkra omvärldsläget.

Under våren trodde hälften av landets småföretagare på ökad försäljning. Oron för sänkta RUT- och ROT-avdrag hade istället bytts till optimism. Jörgen Kennemar, analytiker på Swedbank, tror dock på fallande framtidstro på nytt under hösten. Inte minst på grund av  det osäkra omvärldsläget.

Inom kort kommer vi att presentera resultatet av höstens Affärsbarometer. Redan nu har vi dock hört oss för med experter om vad vi kan förvänta oss för resultat. Först ut är Jörgen Kennemar, ekonom och analytiker på Swedbank, och en veteran när det gäller att sia om affärsläge och framtidstro bland landets småföretagare.

Jörgen Kennemar, analytiker på Swedbank, tror på sjunkande framtidstro.
Jörgen Kennemar på Swedbank tror på sjunkande framtidstro.

I våras var framtidstron bland småföretagarna i landet stark – varannan småföretagare i landet trodde att försäljningen skulle öka under det kommande halvåret. Vad tror du att vi kommer få se i höstens undersökning?

– Jag räknar med att förväntningarna kommer att justeras ned. De globala tillväxtutsikterna har knappats stärkts sedan i våras. Brexit och ett stundande presidentval i USA skapar osäkerhet. Även i Sverige har vi sett en inbromsning i den ekonomiska aktiviteten, om än från en hög nivå. Svensk ekonomi kommer samtidigt att drivas av en fortsatt stark investeringstillväxt inom byggsektorn som även sprider sig till andra sektorer. Det kommer att gynna företag som är verksamma på den svenska marknaden (både tillverkande företag och tjänsteföretag). Däremot kommer det att vara tufft för svenska exportföretag på grund av trög efterfrågan från omvärlden.

”De globala tillväxtutsikterna har knappats stärkts sedan i våras. Brexit och ett stundande presidentval i USA skapar osäkerhet. Även i Sverige har vi sett en inbromsning i den ekonomiska aktiviteten”

/Jörgen Kennemar, Swedbank

För småföretagarna som trodde på ökad försäljning i våras var ”ett ökat antal försäljningskanaler” den vanligaste orsaken till den starka optimismen. Vilka faktorer tror du kommer kunna påverka företagens framtidstro i höst?

– Det ökade byggandet ger många ”ringar på vattnet”. Allt från bygg, transport och byggtekniska konsulter, skulle kunna stärka företagens framtidstro tillsammans med låga räntor. Ökade rekryteringssvårigheter och bostadsbrist går i motsatt riktning. Den internationella utvecklingen är annan avgörande faktor.

Företagens framtidstro i fara på grund av världsläget

Optimismen kring försäljning återspeglades även i viss optimism gällande inköp under våren. Tror du att företagarna kommer våga satsa även i höst?

– Ökade inköp kan ses som två sidor av ett mynt. Den ena kan vara ett tecken på en ökad försäljning och därmed en positiv efterfrågeutveckling. Ökade inköp kan också vara ett sätt att effektivisera ett företag verksamhet och sänka företagets kostnadsmassa. Ur dessa två perspektiv räknar jag med att företagens inköp kommer att öka även om det finns en risk på nedsidan när förväntningarna om den framtida försäljningen skruvas ned.

Ett krisande EU, väpnade konflikter, migrationsströmmar och stundande ödesdigra val i flera länder… Världsläget uppfattas av många som oerhört turbulent, och även Sverige står inför många utmaningar framöver. Tror du att detta kommer påverka utfallet i höstens affärsbarometer?

– Definitivt. Osäkerheten om de globala tillväxtutsikterna har knappast minskat. Samtidigt står svensk ekonomi inför stora utmaningar och som kan sätta avtryck i företagens förväntningar. En växande arbetskraftsbrist och en akut bostadsbrist i stora delar av landet äventyrar företagens expansionsmöjligheter med risk för att försäljningsplanerna revideras ned. Osäkerhet i flera politiska frågor (vinstuttag för välfärdsföretag), bristfällig infrastruktur och ev skärpning i hushållens skuldsättning kan också påverka företagens framtidsutsikter

Vi tackar Jörgen Kennemar för kommentarerna och ser fram emot höstens Affärsbarometer som presenteras på visma.se/affarsbarometern i slutet av oktober.

Mest populära