Tillbaka till huvudmeny

Samverkan för effektiva offentliga inköp

Även i år var Visma Commerce på plats i Almedalen och diskuterade varför lägsta pris fortfarande dominerar i offentlig upphandling.

Visma Commerce Almedalen 201
Visma Commerce Almedalen 201

Även i år var Visma Commerce på plats i Almedalen och diskuterade varför lägsta pris fortfarande dominerar i Upphandlingssverige. Effektiva offentliga inköp som möjliggör innovation kräver samverkan och kompetensutbyte mellan upphandlare och leverantörer menade våra paneldeltagare.

Visma Commerce upphandlingsstatistik visar att trenden de senaste åren går mot ökat prisfokus i offentliga upphandlingar. Att detta är ett problem visar vår nyligen genomförda undersökning Anbudsbarometern där leverantörer uttrycker att fokus på lägst pris är en viktig anledning till varför man avstår från att lämna anbud. 

Man fokuserar mer på lägsta pris än tidigare

Tisdagen den 2 juli hade vi tillsammans med Offentliga Affärer en paneldebatt där vi lyfte frågan varför lägsta pris fortfarande dominerar Upphandlingssverige och om detta är ett problem för att uppfylla övergripande samhällsmål. I panelen kunde vi höra Martin Kruse, Verksamhetsområdeschef på Arbetsförmedlingen och vice ordförande SOIs styrelse, Johan Lenander, Sales Director på Tunstall AB, Johan Svedberg, Jurist och upphandlingsexpert samt Marie Ceder, VD på Visma Commerce. 

Marie Ceder öppnade med statistik som visar att offentliga inköp fortsätter att fokusera på lägsta pris som utvärderingsgrund trots att nya LoU från 2017 innehåller förändrade bestämmelser om utvärdering och tilldelningskriterier med större möjligheter att ta hänsyn till t.ex. livscykelkostnader.

Totala marknaden – pris, bästa förhållandet mellan pris och kvalitet och kostnad

Statistik offentlig upphandling totala marknaden cirklar

Totala marknaden – 2016-01-01 – 2016-12-31

Statistik offentlig upphandling totala marknaden staplar

Martin Kruse, Verksamhetsområdeschef på Arbetsförmedlingen säger att ledningen bör ha en högre ambition med sina inköpsfunktioner. Inköp bör vara ett verktyg för att utveckla verksamheten istället för att agera avtalsfabrik. Upphandlarna måste jobba med innovationsviljan och vara nyfikna på vad leverantörerna kan erbjuda.

För att att skapa ett sunt upphandlingsklimat måste upphandlingarna lämna större utrymme till leverantörerna. Innovation, nytänkande och leverantörernas kompetens behövs för att få till bra upphandlingar, menar Martin Kruse.

Johan Lenander från Tunstall AB menar att leverantörerna själva måste ta taktpinnen och bjuda in upphandlare inom offentlig sektor till dialog och bjuda på sin expertis om leverantörsmarknaden. Köpare och säljare måste ha modet och börja arbeta närmare varandra, säger han. 

Vilka förändring behöver vi se?

Vi menar att upphandlarna bör arbeta med samtliga möjligheter som lagstiftningen erbjuder och att leverantörerna ges förutsättningar att ta tillvara de fina affärsmöjligheter som den offentliga affären erbjuder. Samverkan och en ökad dialog mellan marknadens aktörer tycks vara starka och återkommande ledord i Almedalen. Marie Ceder påpekar också vikten av en fördjupad analys av hur kravställningen ser ut; hur man utvärderar samt vilka parametrar som styr utvärderingen av anbud. Förfrågningsunderlag med proportionerlig kravställning som samtidigt tar hänsyn till innovation, sociala krav och miljökrav behövs för att nå övergripande samhällsmål. Vi ser med nyfikenhet fram emot nästa års statistik och data som vi hoppas ska visa att Upphandlingssverige har ändrat riktning och där den fulla potentialen av nya LoU används för effektiva offentliga inköp.

Marie Ceder, VD för Visma Commerce, resonerar kring offentlig upphandlings fokus på pris i en intervju i Almedalen.

Läs även: Varför är det fortfarande fokus på lägsta pris i offentlig upphandling?

Om Visma Commerce
Visma Commerce AB är nordens största leverantör av inköp-, upphandling-, och anbudstjänster. Vi erbjuder flexibla molnlösning som ger bättre styrning och kontroll för inköpande organisationer genom hela värdekedjan från behov till betalning.

Mest populära

 • Gratis mall till bilpolicy för tjänstebil

  Bilpolicy – gratis mall till företaget

  Med en tjänstebilspolicy undviker företaget missförstånd med sina anställda. Där kan bland annat kostnader och miljöaspekter regleras på ett smidigt sätt. Ladda ner vår kostnadsfria mall och slipp onödiga problem.

 • Personalhandbok – gratis mall

  Personalhandbok – gratis mall för företag

  En bra personalhandbok ger medarbetare stenkoll på rutiner, plikter och rättigheter. Här samlas info om företagskultur, arbetstider och semester. Med vår nya mall har ni snart en uppdaterad personalhandbok på plats.

 • Fler ansökningar blir digitala

  Med licensen digital ärendehantering blir processen kring ärenden helt automatiserad. Just nu utvecklas fler funktioner som kommer att ingå framöver.
  – Vi har fått många bra förslag från er kunder, som friskvård och att omvandla semesterdagar till pengar, säger Håkan Karlsson, produktmarknadschef för Personec P.