Tillbaka till huvudmeny

Varför är det fortfarande fokus på lägsta pris i offentlig upphandling?

Nya LOU 2017 skulle ge större möjlighet att ställa hållbarhetskrav och till exempel ta hänsyn till livscykelkostnader i offentliga upphandlingar.

Offentlig upphandling - fokus på lägsta pris
Varför är det fortfarande fokus på lägsta pris i offentlig upphandling?

Visma Anbudsbarometer 2019, som är en undersökning från Visma Commerce, visar att utvecklingen fortsätter i en riktning där upphandlande enheter fortfarande i hög grad fokuserar på lägsta pris. 

Ökat fokus på hållbarhet och större möjlighet att ta hänsyn till exempelvis livscykelkostnader, var ett av syftena med den nya lagen. Trots detta ser vi inte att utvärderingsgrunderna ”bästa förhållandet mellan pris och kvalitet” och “kostnad” (ex. LCC) används i någon större utsträckning. 

Är det då inte bra för skattebetalarna att priset spelar stor roll? Jo, självklart finns det ett uppdrag att effektivt nyttja våra skattemedel. Med det följer också att vi naturligtvis ska väga in kvalitet, hållbarhet och om möjligt livscykelkostnader. Det görs säkerligen redan i en hel del upphandlingar men det är lite förvånande att de nya möjligheterna som LOU ger inte slagit igenom i större utsträckning. 

Leverantörer avstår från att lämna anbud i offentliga upphandlingar

I vår undersökning, med nästan 400 leverantörer, svarade 83 procent att de någon gång hade avstått från att lämna anbud i en offentlig upphandling. På frågan “Vilka var de främsta anledningarna till att ni inte lämnade något anbud?” svarade drygt 50 procent att en av de främsta anledningarna var att det är för stort fokus på lägsta pris i upphandlingen istället för kvalitet. 

Det finns förmodligen flera förklaringar till varför lägst pris dominerar som utvärderingsgrund. Det enkla svaret är nog att det är betydligt mer komplext att väga in andra faktorer än pris och att det kräver mycket mer resurser i såväl upphandlings- som uppföljningsfasen. Kanske krockar de politiska visionerna med verkligheten; där upphandlingsenheter ofta har fullt upp med att hinna med och inte kan avsätta resurser för avancerade upphandlingar mer än i enstaka fall.

Marie Ceder, VD Visma Commerce

Marie Ceder, VD Visma Commerce

 

Visma Anbudsbarometer 2019 är en undersökning om hur leverantörer i offentlig upphandling upplever det svenska upphandlingsklimatet.

Ladda ner undersökningen här


 

Mest populära