Tillbaka till huvudmeny

Slipp onödigt arbete vid årets lönerevision

En digitaliserad process för lönerevision sparar tid och höjer kvaliteten. I HR-plus finns dessutom extra stöd för handelsavtalet som gör att butikschefer lätt fördelar årets lönepott.

En digital process för lönerevision rymmer stor potential att effektivisera arbetet och öka datakvaliteten. Men trots att de flesta moderna lönesystem har inbyggda funktioner som stödjer en sån process, innebär uppdateringen av årets löner fortfarande onödigt dubbelarbete och manuella rutiner i många organisationer.

Den som vill effektivisera sin lönerevision i Agda PS har att välja mellan att gå en utbildning eller att beställa hem och ta del av en utbildning online, så kallad eLearning.

– Du vinner mycket på att digitalisera processen. Verktyget är lätt att använda och tar bort flera onödiga arbetsmoment samt dubbelarbetet mellan löneadministratören och organisationens chefer, säger Tomas Asplund, kursledare Agda PS. 

Uppdatera löner enligt handelsavtalet enkelt i HR-plus
HR-plus har extra stöd för lönerevision enligt handelsavtalet

I lönesystemet HR-plus 8 finns två verktyg för lönerevision, ett allmänt och ett som är specialanpassat för hantering enligt handelsanställdas kollektivavtal. I det senare ska antalet arbetade timmar under september till november användas som referens till fördelning av nästa års lönepott.

– Handelsavtalet är unikt och tyngre att administrera. HR-plus underlättar arbetet för flera stora aktörer inom dagligvaruhandeln, så att de helt slipper tänka på att göra några beräkningar eller hämta in uppgifter från olika ställen. Allt sånt sköter systemets programkörningar, säger Karin Kraftman, konsult HR-plus. 

Mer information om hur HR-plus underlättar lönerevision och annat lönearbete?

Mest populära

  • Nya löner för 2023 är på plats – så här påverkas du

    Kommunal tillsammans med Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, har nu fattat beslut om det sista avtalsåret. De är överens om hur mycket lönerna ska öka under 2023 och har fått till en kraftig ökning av avtalets lägstalön. Samtidigt skjuts förhandlingen om låglönesatsningen till nästa år.

  • Beräkna dygnsvila i realtid

    Från 1 oktober 2023 gäller nya regler kring vilotid för medarbetare i kommuner och regioner. Hur kan du möta de nya kraven på bästa sätt? Vi frågade Jerker Wall, produktmarknadsansvarig för schema- och bemanningssystemet Medvind WFM.