Tillbaka till huvudmeny

Slipp onödigt arbete vid årets lönerevision

En digitaliserad process för lönerevision sparar tid och höjer kvaliteten. I HR-plus finns dessutom extra stöd för handelsavtalet som gör att butikschefer lätt fördelar årets lönepott.

En digital process för lönerevision rymmer stor potential att effektivisera arbetet och öka datakvaliteten. Men trots att de flesta moderna lönesystem har inbyggda funktioner som stödjer en sån process, innebär uppdateringen av årets löner fortfarande onödigt dubbelarbete och manuella rutiner i många organisationer.

Den som vill effektivisera sin lönerevision i Agda PS har att välja mellan att gå en kurs eller att beställa hem och ta del av en utbildning online, så kallad eLearning.

– Du vinner mycket på att digitalisera processen. Verktyget är lätt att använda och tar bort flera onödiga arbetsmoment samt dubbelarbetet mellan löneadministratören och organisationens chefer, säger Tomas Asplund, kursledare Agda PS. 

Uppdatera löner enligt handelsavtalet enkelt i HR-plus
HR-plus har extra stöd för lönerevision enligt handelsavtalet

I lönesystemet HR-plus 8 finns två verktyg för lönerevision, ett allmänt och ett som är specialanpassat för hantering enligt handelsanställdas kollektivavtal. I det senare ska antalet arbetade timmar under september till november användas som referens till fördelning av nästa års lönepott.

– Handelsavtalet är unikt och tyngre att administrera. HR-plus underlättar arbetet för flera stora aktörer inom dagligvaruhandeln, så att de helt slipper tänka på att göra några beräkningar eller hämta in uppgifter från olika ställen. Allt sånt sköter systemets programkörningar, säger Karin Kraftman, konsult HR-plus. 

Mer information om hur HR-plus underlättar lönerevision och annat lönearbete?

Mest populära

  • Kan arbetsgivare betala ut pengar istället för semester?

    När semesteråret når sitt slut, och de anställda har semesterdagar kvar, vad kan du som arbetsgivare göra? Kan du betala ut pengar istället för att ge medarbetaren semester? Det är en vanlig fråga, och svaret finns i semesterlagen.

  • Räknas restid som arbetstid?

    Betald restid – en definitionsfråga med flera svar. Många yrkesgrupper spenderar många timmar i veckan på att resa mellan olika projekt eller arbetsplatser. Det finns tillfällen då restid räknas som arbetstid. Däremot räknas inte resan till och från den ordinarie arbetsplatsen som restid – dina medarbetare har alltså inte rätt till kompensation för tiden de lägger på att ta sig till arbetet.

  • Det här innebär nya LAS för offentlig sektor

    Nyligen lade regeringen en proposition på en lagförändring rörande arbetsrätten, kallat nya LAS. Den nya lagen förväntas träda i kraft den 30 juni 2022 och börja tillämpas den 1 oktober 2022.