Tillbaka till huvudmeny

Överbrygg åldersgapet när pensionsåldern höjs

Pensionsåldern höjs successivt från 1 januari 2020. Sveriges främsta generationsexpert tipsar om hur du krattar för välfungerande team när arbetsplatsens åldersspridning ökar.

Med en generationsanalys kan du minimera konfliktrisken när pensionsåldern höjs
Med en generationsanalys kan du minimera konfliktrisken när pensionsåldern höjs

Välfungerande team är kopplade till välbefinnande, medan dåligt samarbete och höga konfliktnivåer har tydliga samband med låg arbetstillfredsställelse. I arbetsgrupper som består av olika generationer, finns en ökad risk för att personalstyrkans skilda värderingar kan orsaka konflikter. När pensionsåldern höjs blir åldersspridningen än större, så hur säkrar vi att alla i teamet fungerar bra tillsammans oavsett ålder?

Skilda värderingar ökar konfliktrisken

– Utmärkande drag för en viss generation går att härleda till den tid de växte upp i. Värderingar rotas i regel när vi är 16-24 år, därefter är de svåra att ändra. Skilda förhållningssätt och inställningar orsakar störst friktion mellan generationer på arbetsplatsen, säger Anders Parment. 

Anders Parment är forskare på Stockholms universitet och Sveriges främsta generationsexpert. Generaliseringar är en del av hans jobb, eftersom de är nödvändiga för att se utmärkande drag hos en stor grupp.

– De åldersrelaterade konflikterna är faktiskt färre idag, än för tio år sedan. 40-talisterna är en grupp som tidigt fick mycket att säga till om och som var vana vid att ta plats. I jämförelse med 60-talisterna har de haft en mer bufflig jargong och ovilja att lyssna på yngre kollegor. 

Emotionella faktorer viktigast för yngre medarbetare 

En annan åldersrelaterad skillnad är förmågan att erkänna svaghet och uttrycka känslor. De som är födda på 60/70-talet och framåt har till exempel lättare att ta hjälp av en psykolog när det behövs. Och ju yngre du är, desto större är sannolikheten att du uttrycker att du vill må bra och få utlopp för dina intressen på arbetstid. 

Anders Parment förklarar att dagens mest uppskattade arbetsplatser har anpassats mycket efter emotionella faktorer. Feta bonusar, försäljningsframgång och resor i tjänsten har inte längre samma attraktionskraft. 

– På 90-talet skulle anställda på de coolaste konsultföretagen alltid ha resväskan packad, för att vara redo att kunna ge sig av när som helst. Det fungerar knappast som lockbete på dagens unga.

En del äldre kan störa sig på när yngre kollegor säger att de vill ha kul på jobbet. Egentligen har de äldre nog samma behov, men de är bättre på att paketera det så att det låter mindre egoistiskt.

5 tips för en “generationscertifierad” arbetsplats

 • Öka förståelsen för olika generationer. Håll en workshop på temat och lär dig varför det är som det är. Kom ihåg att generationsgemensamma drag inte är någons fel, utan beror på den tid de växt upp i.  Ställ gärna frågan: vad tyckte äldre om mig när jag var 23 år?
 • Gör en generationsanalys. Hur ser det ut på din arbetsplats? Lägg saker på bordet och prata om dem! Sträva efter mångsidighet istället för mångfald. Ju mer mångsidighet, desto bättre möjligheter att t ex förstå alla kunder, bemanna verksamheten och mindre jargong.
 • Undvik “medarbetarcurling”! En del arbetsgivare är så rädda för missnöje att de går för långt i bemötandet av medarbetarnas krav. Hitta en lagom nivå för dina “kuddrum”, fredagsöl och glättiga broschyrer som visar hur kul det är på jobbet.
 • Ha ett ärligt, attraktivt arbetserbjudande och tro på det! Hitta en balans mellan arbetsgivarens och medarbetarnas intressen. Idag anser endast 19 procent att arbetsgivaren lever upp till det som utlovats.
 • Fråga inte för mycket. Ju mer du frågar, desto mer kommer upp! Se över medarbetarenkätens frekvens och utformning. En enkät kan uppdaga fel som ingen tänkt på innan. När du väl ställt en fråga måste du göra något av svaret, annars kommer människor att känna sig överkörda.

Förändringar kräver ett flexibelt lönesystem som alltid är uppdaterat enligt gällande lagar och avtal. Vi har lönesystem som underlättar arbetet för både företag och kommuner.

Mest populära

 • Personalhandbok – gratis mall

  Personalhandbok – gratis mall för företag

  En bra personalhandbok ger medarbetare stenkoll på rutiner, plikter och rättigheter. Här samlas info om företagskultur, arbetstider och semester. Med vår nya mall har ni snart en uppdaterad personalhandbok på plats.

 • Gratis mall till bilpolicy för tjänstebil

  Bilpolicy – gratis mall till företaget

  Med en tjänstebilspolicy undviker företaget missförstånd med sina anställda. Där kan bland annat kostnader och miljöaspekter regleras på ett smidigt sätt. Ladda ner vår kostnadsfria mall och slipp onödiga problem.