Tillbaka till huvudmeny

Riv muren mellan Ekonomi och HR

HR behöver öka sin förståelse för att personal också är siffror och ekonomi. Ett närmare samarbete med Ekonomi är viktigt om offentlig sektor ska klara utmaningarna.

Riv muren mellan Ekonomi och HR
Riv muren mellan Ekonomi och HR Källa: Pixabay

Som ett led i vår omvärldsbevakning gästar jag olika event för offentlig sektor och andra stora organisationer. Ett återkommande tema är de utmaningar vi behöver övervinna för att leverera välfärd i framtiden.           

När det gäller arbetet med att föra en organisationen framåt, möta utmaningar och vara en del av samhällsbygget, tror jag att det är mer som förenar, än skiljer, privat och offentlig sektor åt. Förenklat sett ska båda driva effektiva och ändamålsenliga verksamheter med god ekonomi mot uppsatta mål. För det har vi resurser. Den största resursen i de flesta kommuner och tjänsteproducerande företag är personalen.  

Min erfarenhet efter att ha jobbat flera år i stora organisationer och inom offentlig sektor är att ekonomi och personal, både organisatoriskt och i rapporteringen, allt för ofta är två separerade “stuprör”.  För att klara morgondagens utmaningar och styra organisationerna rätt, är det avgörande att vi ser helheten och skapar förståelse för hur allt hänger ihop. Verksamhet, ekonomi och personal.

”Jag har ofta förundrats över hur ord som associerar till pengar och ekonomiska värden ibland får ett skeptiskt mottagande av kollegorna på personalavdelningen.”

Insikten om att personalen är en viktig del av helheten har fått oss ekonomer att intressera oss alltmer för HRM-området. Samtidigt har jag ofta förundrats över hur ord som associerar till pengar och ekonomiska värden ibland får ett skeptiskt mottagande av kollegorna på personalavdelningen. Om vi ska lyckas uppnå målen även i framtiden behövs en ökad förståelse för att personal också är siffror och ekonomi. Det är en förutsättning för att nå uppsatta mål och långsiktig överlevnad.

Till dig som är ekonomi- eller personalchef har jag därför en uppmaning. Jag önskar att du ska överbrygga gränserna inom din organisation och öppna dig för fler perspektiv än de som traditionellt tillhör ditt område. Det är när vi ser helheten som vi har bäst förutsättningar att ge stöd och rätt beslutunderlag åt verksamhetens chefer. Det är viktigt för att rusta oss inför kommande utmaningar och dessutom blir jobbvardagen så mycket roligare när vi arbetar tillsammans!

Mest populära