Riv muren mellan Ekonomi och HR

HR behöver öka sin förståelse för att personal också är siffror och ekonomi. Ett närmare samarbete med Ekonomi är viktigt om offentlig sektor ska klara utmaningarna.