Tillbaka till huvudmeny

Rekordsvag framtidstro bland småföretagen

Bara fyra av tio småföretagare i Sverige tror att försäljningen kommer att öka det kommande halvåret. Det är den sämsta siffra som uppmätts på flera år och samma dystra trend gäller även inköpen. Vi har nyligen genomfört vår tionde Affärsbarometer bland 900 små och medelstora företag i landet. Resultatet visar att småföretagens optimism är svagare än […]

01InfographicsAffrsbarometerA

Bara fyra av tio småföretagare i Sverige tror att försäljningen kommer att öka det kommande halvåret. Det är den sämsta siffra som uppmätts på flera år och samma dystra trend gäller även inköpen.

Vi har nyligen genomfört vår tionde Affärsbarometer bland 900 små och medelstora företag i landet. Resultatet visar att småföretagens optimism är svagare än på länge, både när det gäller försäljning och inköp. Eftersom de mindre företagen svarar för hälften av näringslivets omsättning och de flesta jobben skapas här är detta ett tydligt tecken på ett osäkert ekonomiskt klimat i landet.

Färre tror på ökad försäljning
Bara 42 procent av företagen tror på ökad försäljning det kommande halvåret. Det är den minsta andelen optimistiska företagare sedan hösten 2012. I våras var optimismen bland småföretagen på sin högsta nivå sedan vi började genomföra undersökningen 2011. Att andelen företag som tror på ökad försäljning det kommande halvåret har minskat drastiskt sedan i våras är en oroväckande signal.

Politiska beslut bidragande faktor
Både Felländer och Kennemar, Swedbank och Mårder, Företagarna, spådde att företagarnas optimism skulle dämpas av regeringens beslut kring höjda skatter och arbetsgivaravgifter. Men faktum är at
t vi i vår undersökning istället ser att slopandet av rot- och rutavdragen är en bidragande faktor till den mer dämpade optimismen.

Småföretagare pessimistiska även kring inköp
Felländer, Kennemar, och Mårder menade att tack vare den ökande optimismen vi sett de senaste åren förväntades även inköpen öka i år. Men Affärsbarometern visar nu att vi återigen ser en återhållsamhet bland företagens inköp i takt med att optimismen minskar. Tre av tio företagare räknar med ökade inköp de kommande sex månaderna, vilket är den lägsta andelen sedan hösten 2012

Vi kan just nu ana en orolig politiskt situation vilket kan vara en bidragande faktor till företagarnas dämpade optimism kring sin försäljning, och i takt med att försäljningen förväntas minska blir företagen även sparsamma med inköpen som därför följer samma mönster. Det är ännu för tidigt att säga om det är en konjunkturvändning vi anar, men det här resultatet visar på en tydlig orolighet.

Se hela rapporten

Följ resultaten här på vår blogg, men även på andra sociala medier.

twitterikon
linkedinikon

Mest populära

  • Nya löner för 2023 är på plats – så här påverkas du

    Kommunal tillsammans med Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, har nu fattat beslut om det sista avtalsåret. De är överens om hur mycket lönerna ska öka under 2023 och har fått till en kraftig ökning av avtalets lägstalön. Samtidigt skjuts förhandlingen om låglönesatsningen till nästa år.

  • Beräkna dygnsvila i realtid

    Från 1 oktober 2023 gäller nya regler kring vilotid för medarbetare i kommuner och regioner. Hur kan du möta de nya kraven på bästa sätt? Vi frågade Jerker Wall, produktmarknadsansvarig för schema- och bemanningssystemet Medvind WFM.