Tillbaka till huvudmeny

Rekordsvag framtidstro bland småföretagen

Bara fyra av tio småföretagare i Sverige tror att försäljningen kommer att öka det kommande halvåret. Det är den sämsta siffra som uppmätts på flera år och samma dystra trend gäller även inköpen. Vi har nyligen genomfört vår tionde Affärsbarometer bland 900 små och medelstora företag i landet. Resultatet visar att småföretagens optimism är svagare än […]

01InfographicsAffrsbarometerA

Bara fyra av tio småföretagare i Sverige tror att försäljningen kommer att öka det kommande halvåret. Det är den sämsta siffra som uppmätts på flera år och samma dystra trend gäller även inköpen.

Vi har nyligen genomfört vår tionde Affärsbarometer bland 900 små och medelstora företag i landet. Resultatet visar att småföretagens optimism är svagare än på länge, både när det gäller försäljning och inköp. Eftersom de mindre företagen svarar för hälften av näringslivets omsättning och de flesta jobben skapas här är detta ett tydligt tecken på ett osäkert ekonomiskt klimat i landet.

Färre tror på ökad försäljning
Bara 42 procent av företagen tror på ökad försäljning det kommande halvåret. Det är den minsta andelen optimistiska företagare sedan hösten 2012. I våras var optimismen bland småföretagen på sin högsta nivå sedan vi började genomföra undersökningen 2011. Att andelen företag som tror på ökad försäljning det kommande halvåret har minskat drastiskt sedan i våras är en oroväckande signal.

Politiska beslut bidragande faktor
Både Felländer och Kennemar, Swedbank och Mårder, Företagarna, spådde att företagarnas optimism skulle dämpas av regeringens beslut kring höjda skatter och arbetsgivaravgifter. Men faktum är at
t vi i vår undersökning istället ser att slopandet av rot- och rutavdragen är en bidragande faktor till den mer dämpade optimismen.

Småföretagare pessimistiska även kring inköp
Felländer, Kennemar, och Mårder menade att tack vare den ökande optimismen vi sett de senaste åren förväntades även inköpen öka i år. Men Affärsbarometern visar nu att vi återigen ser en återhållsamhet bland företagens inköp i takt med att optimismen minskar. Tre av tio företagare räknar med ökade inköp de kommande sex månaderna, vilket är den lägsta andelen sedan hösten 2012

Vi kan just nu ana en orolig politiskt situation vilket kan vara en bidragande faktor till företagarnas dämpade optimism kring sin försäljning, och i takt med att försäljningen förväntas minska blir företagen även sparsamma med inköpen som därför följer samma mönster. Det är ännu för tidigt att säga om det är en konjunkturvändning vi anar, men det här resultatet visar på en tydlig orolighet.

Se hela rapporten

Följ resultaten här på vår blogg, men även på andra sociala medier.

twitterikon
linkedinikon

Mest populära

  • Kan arbetsgivare betala ut pengar istället för semester?

    När semesteråret når sitt slut, och de anställda har semesterdagar kvar, vad kan du som arbetsgivare göra? Kan du betala ut pengar istället för att ge medarbetaren semester? Det är en vanlig fråga, och svaret finns i semesterlagen.

  • Det här innebär nya LAS för offentlig sektor

    Nyligen lade regeringen en proposition på en lagförändring rörande arbetsrätten, kallat nya LAS. Den nya lagen förväntas träda i kraft den 30 juni 2022 och börja tillämpas den 1 oktober 2022.

  • Räknas restid som arbetstid?

    Betald restid – en definitionsfråga med flera svar. Många yrkesgrupper spenderar många timmar i veckan på att resa mellan olika projekt eller arbetsplatser. Det finns tillfällen då restid räknas som arbetstid. Däremot räknas inte resan till och från den ordinarie arbetsplatsen som restid – dina medarbetare har alltså inte rätt till kompensation för tiden de lägger på att ta sig till arbetet.