Tillbaka till huvudmeny

Företagen förväntas öka sina inköp

De senaste åren har vi sett en starkt ökad optimism bland landets företagare och i våras spådde mer än hälften på ökad försäljning kommande halvåret. Inför höstens Affärsbarometer har vi frågat Anna Felländer, chefekonom och Jörgen Kennemar, nationalekonom, Swedbank, vad de tror om resultatet.

Felländer och Kennemar tror att optimismen kommer att hålla i sig det kommande halvåret. De menar att den svenska ekonomin förväntas att fortsätta visa en god tillväxt samtidigt som exportutsikterna på den europeiska marknaden ljusnar.

-Svensk ekonomi har överraskat positivt under årets andra kvartal då svensk ekonomi växte med 3 procent i årstakt. Det är framför allt företag med huvudsaklig verksamhet i Sverige som gynnats då en stor del av den högre tillväxten kommer via en ökad privat konsumtion och ökat bostadsbyggande. Även om det går åt rätt håll går det trögare för svenska exportföretag.

Trots att det finns rätt förutsättningar för fortsatt stark optimism påpekar Felländer och Kennemar att det finns risk för viss oro.

-En svagare kinesisk tillväxt och volatila finansmarknader på världens börser samt regeringens skattehöjningar (under 2016) och fördyrningar av att anställa ungdomar och äldre kan dämpa företagens optimism. Även svårigheter att höja försäljningspriserna på grund av ökad konkurrens och en växande e-handel är en faktor som kan begränsa försäljningsökningen.

Höga förväntningar på ökade inköp

Felländer och Kennemar tror att vi kan förvänta oss en starkare optimism även på inköp. De menar dessutom att förväntningarna på inköp ger en tidigare signal på vart konjunkturen är på väg än vad försäljningen gör.

-Bakgrunden av den försäljningsoptimism som råder i företagen talar för att även inköpen kommer att uppvisa en motsvarande utveckling. Skulle däremot inköpen avta i nästkommande Affärsbarometer skulle det tyda på att företagen ser en dämpning i efterfrågan och därmed en svagare försäljningsökning.

linkedinikon
twitterikon

Vi tackar Anna Felländer och Jörgen Kennemar för deras kommentarer inför Affärsbarometern. Nu ser vi fram emot att ta del av företagarnas egen syn på affärsläget. Följ resultaten här på vår blogg, men även på andra sociala medier.

Om Affärsbarometern

Affärsbarometern genomförs av Visma Advantage och kartlägger trender och skillnader inom småföretagares förväntningar inom försäljning och inköp samt attityder kring miljöhänsyn vid företagets inköp. Undersökningen har genomförts två gånger om året sedan 2011 och hade i våras 850 deltagare. 

Läs mer om Vismas Affärsbarometer

Mest populära