Tillbaka till huvudmeny

Företagen upplever bättre möjligheter att växa

Vår Affärsbarometer visade i våras att småföretagarna ser ljust på företagets framtid det närmaste halvåret, vilket även bekräftas av Företagarnas Småföretagsbarometer 2015. Vi har därför frågat Günther Mårder, vd för Företagarna, vad han tror att vi kan förvänta oss av det ekonomiska klimatet i höst.

Mårder menar att resultatet från Företagarnas Småföretagsbarometer visar att förväntningarna på ökad tillväxt i företagen kommer att öka framöver.

– Förväntningarna i våras pekade på en fortsatt återhämtning med förbättrad tillväxttakt. Företagen upplever bättre möjligheter att växa framöver även om denna positiva syn på utvecklingsmöjligheterna tycks ha planat ut under den senaste tiden. Nästan 70 procent av företagen ansågs sig i vårens Småföretagsbarometer ha goda utsikter att expandera på sikt.

Precis som Felländer och Kennemar menar Mårder att det instabila läget i världsekonomin samt regeringens beslut kring skatter och avgifter utgör ett hot för företagens optimism.

– Återhämtningen kommer att fortsätta under det kommande halvåret, även om den internationella konjunkturen utgör en risk för många företag. Höjda skatter och arbetsgivaravgifter upplevs också som risker av företagen vilket riskerar att hämma utvecklingen.

Småföretagsbarometern bekräftar ökad orderingång

I våras såg vi de högsta förväntningarna kring ökade inköp sedan vi började mätningen i Affärsbarometern 2011. Även detta bekräftas av Företagarnas Småföretagsbarometer.

– Företagarnas Småföretagsbarometer visade i våras att orderingången för landets småföretag steg kraftig under 2013 men den kraftiga ökningen bröts under 2014 för att sedan stabiliseras på en något högre nivå. Företagen förväntade sig emellertid att orderingången återigen tar fart och räknar med en tämligen kraftigt ökad orderingång framöver. Men det är viktigt att politiken inte sätter upp hinder som bryter den positiva utvecklingen.

Vi tackar Günther Mårder för kommentarerna inför Affärsbarometern. Nu ser vi fram emot att ta del av företagarnas egen syn på affärsläget. Följ resultaten här på vår blogg, men även på andra sociala medier.

linkedinikon
twitterikon

Visma Advantage Affärsbarometer

Affärsbarometern kartlägger trender och skillnader inom småföretagares förväntningar inom försäljning och inköp samt attityder kring miljöhänsyn vid företagets inköp. Undersökningen har genomförts två gånger om året sedan 2011 och hade i våras 850 deltagare.

Läs mer om Vismas Affärsbarometer

Mest populära