Tillbaka till huvudmeny

Quick Report överbryggar datagapet

Data ska vara relevant, tillgänglig och presenteras på ett lättläst sätt. Quick Report har fördefinierade rapporter som presenterar sammanställd data från Personec P, Utdata och Neptune på ett tydligt sätt.  

Quick Report sammanställer data från Personec P, Utdata och Neptune
Quick Report sammanställer data från Personec P, Utdata och Neptune

 

Sammanställning och distribution av HR-data från olika källor är en utmaning för många kommuner. I P-familjen finns sedan en tid Quick Report, ett kraftfullt verktyg som presenterar data från Personec P, Utdata och behörighetsverktyget Neptune i en gemensam rapport.

– Att lätt kunna få fram data från olika källor underlättar på många sätt. Som systemförvaltare kan du till exempel få en rapport som listar alla användare, deras roller och sekretessnivå. Quick Report presenterar informationen i en och samma rapport, istället för att du ska behöva få den uppdelad på en rapport från varje datakälla, säger Anna Blomqvist, produktmarknadschef för Personec P.

Möjligheten att i realtid se behörighet och sekretess presenterad tillsammans minskar risken att obehöriga ska komma åt känslig information. En annan uppskattad rapport är möjligheten att uppmärksamma chefer på flexskuldens värde.

– I det gemensamma gränssnittet Visma Window uppmärksammas chefer på hur stor flexskuld verksamheten har i termer av både tid och kronor. Uppgifterna presenteras i lättlästa brickor som ändrar färg till rött om de kräver en åtgärd.

Även för medarbetare finns flera användbara brickor, som bland annat informerar om nästa utbetalning eller om det finns en löneskuld på grund av exempelvis för sen frånvarorapportering. 

– Rapportmöjligheterna utvecklas hela tiden och vi har en lång lista på önskemål som vi jobbar på.  Ett annat förslag är att utveckla en messenger-komponent som gör att påminnelser och meddelanden kan skickas till specifika användare. Målet med utvecklingen av Quick Report är att jobbet ska bli enklare, roligare och säkrare, säger Anna Blomqvist.

Obs! Quick Report fungerar lika bra för hela Visma Public Business Suite, där Personec P och Visma Affärslösningar ingår. Chefens fönster är Quick Reports som paketerats specifikt för att ge chefer bättre koll på data från Visma Affärslösningar.

[toggle title=”Exempel på användbara Quick Reports” state=”open” ]

Quick Report sammanställer data från Personec P, Utdata och Neptune.Sjukstatistik ögonblicksbild av kort- respektive långtidssjukdom

Semesterskuldsdifferens differens i semesterskulden mellan två perioder

Användare, roller och organisatorisk sekretess – hämtat från P och Neptune

Quick Report sammanställer data från Personec P, Utdata och Neptune.Bruttolöner information om de anställdas bruttolöner för de fyra senast kända
löneperioderna.

ATL Tid visar arbetstidsjournal för valfri period och summerade värden

Quick Report sammanställer data från Personec P, Utdata och Neptune.Löneskuld/preliminär lön uppmärksammar medarbetare på löneskuld/utbetalning

Felsignalslista information om antal transaktioner med någon form av fel.

 

Jubilarer – ger chefer info om anställda som av någon anledning jubilerar inom en vecka

[/toggle]

Mest populära