Tillbaka till huvudmeny

Per Sundbom, grundare och VD på Sundbom & Partners om digitaliseringen och människan

– Vi behöver ändra hela synen på hur vi jobbar på en ekonomiavdelning, menar Per Sundbom, Grundare och VD på Sundbom & Partners. Läs hela intervjun här.

Digitaliseringen ger flexibilitet

Vår intervjuserie om digitalisering fortsätter. Möt Per Sundbom, VD:n som anser att digitaliseringen handlar för mycket om bits and bytes och för lite om människan.

Vad är din roll på Sundbom & Partners?

Grundare och VD på Sundbom & Partners. Jobbar själv mest med försäljning och viss konsultation främst kring upphandlingar och rådgivning i ERP-frågor.

Hur skulle du beskriva dig själv i en “elevator pitch”?

Typisk system- och ekonominörd. Drivs av att jobba med människor och är intresserad av mänskligt beteende i stort. Vill åstadkomma förbättringar hos våra kunder. Har varit i branschen i mer än 25 år.

Inom vilka tre områden, enligt dig, kan ett företag dra mest nytta av att digitalisera sina processer?

  1. Administrativa processer:
    Här har mycket hänt; inköp från behov till betalning, fakturering från utförande/leverans till betalning, budgetprocesser osv. Men det finns många fler processer som är i behov av digitalisering.
  2. Verksamhetsstyrning:
    Ägardirektiv och styrelsens arbete med affärsplan, liksom ledningens genomförande för att nå målen, innebär ofta manuellt arbete. Få har etablerat digitala collaboration-platser där de kan utbyta information och skapa elektroniska affärs- och verksamhetsplaner som per automatik skapar strukturer för mätpunkter, KPI:er etc. Så snart det sker ändringar i affärsplanen blir det analoga sättet att jobba väldigt krävande.Det finns flera verktyg för verksamhetsstyrning idag, men de används främst för Business Intelligence. Verktygen skulle kunna användas till att få ägardirektivet att hända och till att bryta ner direktivet på aktiviteter.
  3. Rekrytering:
    Även om dagens HR-system har gjort en resa, är det lång väg kvar att gå. Resursplanering som verktyg har funnits länge, men används inte i någon större utsträckning. För att ha digital kontroll på rekryteringsbehovet måste du veta hur dina resurser nyttjas idag och vilka behov dina kunder har framöver. Du behöver kunna identifiera dina luckor framåt och utifrån t.ex. geografi, kompetenser och demografi. Att gå från digital inventering och vidare i rekryteringsprocessen är det få som lyckats med. En hopkoppling av HR-system och sociala medier tror jag skulle spara massor av tid för alla HR-avdelningar.

Vilka större förändringar som kan hänföras till digitaliseringen görs på bolagens ekonomiavdelningar inom 3-5 år?

Det enda vi kan vara helt säkra på är att utvecklingen kommer att fortsätta. På ekonomiavdelningen kommer många processer att digitaliseras och automatiseras. Utmaningen är hur vi ska attrahera nya medarbetare som är digitala sedan födseln och snabba på att bedöma, fatta beslut och agera. När vi t.ex. utvecklar nya verktyg behöver vi tänka på den digitala generationen. Hur kul tycker de att det är att jobba med transaktioner i ett affärssystem? Eller att gå till en arbetsplats när man är van vid att umgås, köpa saker, betala räkningar etc. över nätet? En intressant diskussion är ”AI-bots” och ”Chatbots” dvs. en ”robot” som genomför standardiserade arbetsuppgifter baserat på någon form av enklare indata, som text, ljud, knapptryckning eller dylikt.

Vi behöver ändra hela synen på hur vi jobbar på en ekonomiavdelning, när vi jobbar och var vi jobbar.

Hur långt (i % från 0 till 100) uppskattar du att företagen kommit i digitaliseringen av olika ekonomiska processer?

Sundbom & Partners arbetar framförallt med medelstora och stora konsultbolag. De flesta använder lösningar för elektronisk fakturahantering. Digitaliserade utlägg används i viss utsträckning. C:a 75% av Sundboms kunder har börjat digitalisera delar av processer. När det gäller elektronisk faktura är de digitaliserade till c:a 75%. Vissa mindre konsultbolag ligger på 0%.

På vilket sätt kommer digitaliseringen att påverka ett företags affärsmodell?

Alla kommer att påverkas på så sätt att vi möter kunder som är allt mer pålästa. De vet redan något om leverantören och produkterna innan de tar kontakt. Företaget behöver finnas på nätet, i sociala medier och bjuda på kunskap som gör att man sticker ut från mängden.

I vissa branscher har affärsmodellerna redan förändrats, t.ex. inom musikbranschen. Det är nästan inte någon som köper musik i fysisk form längre. Framöver kommer allt som kan distribueras digitalt också att göra det. Där vi behöver en fysisk produkt, exempelvis mat, kommer istället själva affärsuppgörelsen att ändras. Avtalshantering har blivit enklare genom elektronisk signering. Elektronisk signering och t.ex. Bank-ID kommer att fortsätta utvecklas.

Vilka är de största utmaningarna med en digital strategi?

Dels är det att få fram vad som är syftet med en digital strategi. Vad företag vill uppnå och varför ska det finnas en digital strategi. Det andra är att förstå vidden av digitaliseringen. Den kommer att påverka allt och alla i företaget. Hur man jobbar, vilka roller som finns och hur man kommunicerar med kunder och medarbetare.  

Hur implementeras en digital strategi enklast? Vilken eller vilka roller äger och driver frågan?

Från topp till botten – det måste börja med att ägare och styrelse får insikt i att vi befinner oss i en tid av digitalisering som kommer att påverka oss alla på olika sätt, från automatisering av processer till helt nya arbetssätt och aktivt jobba med sociala medier, och hur Internet of Things påverkar just ditt företag. Allt som påverkar en verksamhet oavsett om det är externt eller internt måste hanteras inom ramen för en affärsplan, vilket innebär att det är ägare, styrelse och ledning som äger frågan. Själva strategin påverkar hela bolaget men rör nog främst IT, ekonomi och HR. Framtagandet och genomförandet av den digitala strategin görs nog enklast med hjälp av externa specialister.

Hur kan en organisation lära sig mer om digitaliseringen och de möjligheter som finns?

Gå på relevanta seminarier och konferenser. Det finns också konsulter som ligger långt fram i tänket. Det är viktigt att komma ihåg de lösningar som företaget redan har och att alla nuvarande leverantörer funderar på digitaliseringen.

Vill du veta mer om hur digitaliserade svenska företag är? Läs rapporten Vismas Digitaliseringsindex 2016.

Ladda ner rapporten

Vill du också göra ett gästinlägg på bloggen? Kontakta Niclas Nässlander, marknadschef på Visma Software.

Mest populära