Tillbaka till huvudmeny

Övervinn fem hinder för digitalisering av HR

Fler och fler företag inser att digitalisering av lön och HR är framtiden, men det finns fortfarande bromsklossar. Vi visar dig vilka de är och hur du övervinner dem.

Övervinn fem hinder för digitalisering av HR
Övervinn fem hinder för digitalisering av HR

Fler och fler företag inser att digitalisering av HR och lön är framtiden, men det finns fortfarande bromsklossar. Vi visar dig vilka de är och hur du övervinner dem.

Dessa fem tips är ett utdrag från Visma Enterprise whitepaper “HR och digitalisering”, framtagen av Christina Blom, Product Manager, och Roger Karlsson, International Product Marketing Manager på Visma Enterprise. För att läsa det i sin helhet och få fler tips klickar du här.

 1. Alla användare har inte tillgång till organisationens IT-system, vilket tvingar organisationen att jobba kvar i analoga arbetsprocesser
  Detta kan bero på att företaget inte har råd att göra investeringar i hårdvara eller i administration av till exempel användardata. En lösning kan vara att låta medarbetarna få tillgång till systemen via sina privata mobiltelefoner och datorer samt att investera i digitalisering av administrativa processer.
 2. Organisationen prioriterar digitalisering av mer verksamhetsnära funktioner framför HR-området
  Det är naturligt att prioritera digitalisering av verksamhetens kärnområden, men kostnaden för att skapa ett digitalt flöde för medarbetarna behöver inte vara stor. Ofta räcker det att anpassa och uppdatera befintliga löne- och HR-system. Vinsterna blir att medarbetare blir mer produktiva och får ökad arbetsglädje.
 3. Digitalisering av HR är en stor omställningsprocess för hela organisationen
  En fullödig digital HR-process innebär både en verksamhetsförändring och en kultur- och beteendeförändring. Därför är det klokt att genomföra digitaliseringen gradvis, till exempel genom mindre digitaliseringsprojekt som fungerar som goda exempel och gradvis bygger upp den digitala mognaden.
 4. Byte till digitala HR- och löneprocesser ställer nya krav på resurser
  Vissa företag förväntar sig att befintlig personal ska hantera nya arbetssätt både under en digital omställning och efteråt. Men byte till digitala HR- och löneprocesser ställer nya krav på resurser och kan initialt innebära en ökad arbetsbörda. Därför behövs en dedikerad projektorganisation för att ta hand om införandet, och för att ge support efteråt.
 5. Digitalisering av HR och lön hanteras som ett klassiskt IT-projekt trots att det berör alla medarbetare
  Löne- och HR-system är IT-system, men digitalisering av HR handlar inte främst om teknik utan om människor och organisation, vilket kräver ett samarbete mellan avdelningarna. Att kombinera IT-kompetens med HR-experter och ambassadörer för digital mognad, är en förutsättning för ett lyckat införande. Här kan du vid behov ta hjälp av externa resurser.

 

Visma Enterprise whitepaper “HR och digitalisering

Mest populära