Tillbaka till huvudmeny

Om inte nu. När?

Hur ni väljer att hantera era it- och digitaliseringsprojekt nu kan vara direkt avgörande för företagets framtid. Vi märker en tydlig skillnad i inställning mot tidigare oroliga tider…

Digitalisera eller inte. Vad blir konsekvenserna?
Digitalisera eller inte. Vad blir konsekvenserna?

Den senaste tiden har många deltagit i sitt första onlinemöte. Hållit sin första presentation online eller “tvingats” börja använda chatt för de vardagliga frågorna.

Att nuet vi befinner oss i vänligt men bestämt buffar ut oss ur komfortzonen är bra. Min förhoppning är dock att alla företag som har möjligheten tar situationen i akt för att säkra sin digitalisering, och att det inte stannar här vid att jobba hemma.

Det jag främst tänker på är möjligheterna till effektivisering, smidigare samarbete, bättre överblick och ökad kontroll. Samt att automatisera det dagliga och återkommande som en människa faktiskt inte behöver göra. För om denna senvinter och vår lärt oss något är det kanske just varje individs betydelse för verksamheten och gruppen.

Jag ser personligen inget alternativ till framåt och vidare genom och efter detta. Oavsett om det handlar om att ta tekniken till hjälp för att få vardagen att funka bättre i nuet, eller att syna sin verksamhet och förnya sättet man jobbar på. Tankegångar vi som affärssystemleverantör också allt tydligare märker av i vår vardag:

 • Dialogen med flera av våra kunder har skiftat fokus – samtalen handlar nu mycket mer om framåt och att koppla på tjänster man visste fanns men dragit sig för att ta tag i (som exempelvis digital attest, automatiserade flöden för betalning och fakturor).
 • Vi ser ett ökat intresse för beslutsstöd – att ta snabba och välgrundade beslut har blivit viktigare än någonsin, och det märks. Vi har aldrig pratat så mycket om lättillgängliga nyckeltal och automatiska rapporter online som nu.
 • Många väljer att köpa sin första digitala helhetslösning nu – detta märker vi framförallt bland företag inom transport, bygg och tjänst/konsult där ett molnbaserat nav blir en trygghet för att hålla samman och öka kontrollen.

Vad händer med företag som stannar upp?

Digitaliseringen har avstannat förut. Den senaste finanskrisen är ett av flera exempel på när många drog i handbromsen. Men vad betydde digitalisering då, jämfört med nu drygt tio år senare…? De företag som valde att backa och hålla tillbaka då märkte tydligt av det när ekonomin tog fart igen, deras startsträcka var betydligt längre än för dem som valde att satsa på en springande start när allt väl lossnade igen.

Hur kommer gapet mellan verksamheter se ut denna gång? Kommer det ens att vara överbryggbart i vissa branscher, eller för verksamheter som redan innan hade små marginaler?

Att investera i digitalisering nu

När vi nyligen gjorde om vårt Digitaliseringsindex till att vara en undersökning i realtid tittade vi närmare på förhållandet mellan digitalisering och lönsamhet. Summeringen av svaren från förra året visade att företag med en digitaliseringsgrad på 50-75 hade hela 353,7 tkr högre medianresultat per anställd än företag som låg i spannet 0-25. Även om vi väntat oss ett resultat åt det hållet var det ändå en tydlig ögonöppnare för vad digitalisering faktiskt kan betyda för en verksamhet. Och vad kan innebära för de som avvaktar eller avstår…

Digitalisering ger ökad lönsamhet
Summering av svar på Vismas Digitaliseringsindex under 2019. Index avgörs av hur långt man anser sig kommit i sin digitalisering, inom parentes anges företagens medianresultat per anställd.

De verksamheter som går tillbaka till exakt hur det var innan kommer med stor sannolikhet vara få, oavsett vad man tar med sig från detta eller väljer att förändra och bygga vidare på.

Jag tänker också på hur vårt “hemmajobbande” och skolornas distansundervisning påverkar våra ungas syn på arbete och plats. Kommer de acceptera ett icke-digitalt arbetssätt när de kommer ut på arbetsmarknaden? Deras naturliga förhållning till ett digitalt arbetssätt tror jag förvisso inte föds i och med restriktionerna kring covid-19, men att det stärks. Att våra framtida kollegor, samarbetspartner och efterträdare kommer välja bort arbetsgivare som inte har en digital företagskultur kan vi nog vara säkra på.

Och ja, det har sagts många gånger förut men digitalisering handlar ju faktiskt bara om en liten (om än viktig) del teknik. Resten är prioriteringar och vägval – vilken sorts företag är ni? Hur ser ni att medarbetarnas kompetens, engagemang och lust tas tillvara på bästa sätt? Nu och framöver.

 

Söker du ett modernt affärssystem byggt i molnet?

Lär känna Visma.net

 

 

Mest populära

 • Nya löner för 2023 är på plats – så här påverkas du

  Kommunal tillsammans med Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, har nu fattat beslut om det sista avtalsåret. De är överens om hur mycket lönerna ska öka under 2023 och har fått till en kraftig ökning av avtalets lägstalön. Samtidigt skjuts förhandlingen om låglönesatsningen till nästa år.

 • P27 läggs ner – vad händer nu?

  P27 Nordic Payments, projektet som skulle bygga en gemensam betalningsinfrastruktur i Norden, har dragit tillbaka sin ansökan om clearingtillstånd från Finansinspektionen.

 • Agda PS – nästa generations lönesystem

  Det händer mycket runt lönesystemet Agda PS. Planen för Agda PS är exceptionellt spännande, både för befintliga kunder men också för nya. Jag har träffat Mikko Keinonen, Product Development Director på Visma Enterprise, för att ta reda på mer.