Tillbaka till huvudmeny

Ökad digitaliseringstakt i byggbranschen

Vi ser ett tydligt ökat intresse för våra lösningar anpassade för byggbranschen, vilket ligger helt i linje med resultatet i Vismas årliga mätning av svenska företags digitaliseringsmognad.

Ökad digitaliseringstakt i byggbranschen

Vismas digitaliseringsindex 2018 visar en ökad digitaliseringstakt i byggbranschen, något vi som jobbar med Visma Movenium också tydligt ser i vår vardag.

Vismas Digitaliseringsindex mäter svenska företag och organisationers digitaliseringsmognad utifrån de vanligaste ekonomiska och administrativa processerna. För två år sedan (2016) var medianen för byggbranschen 38 procent, i årets mätning har detta ökat till 48,4 procent.

En 10-procentig ökning på två år visar på en tydlig positiv utveckling när det kommer till digitalisering i byggbranschen. Dessutom visar årets rapport att byggbranschen ligger högre än medianen för alla branscher (om än bara med 0,2 procentenheter)

Digitalisering effektiviserar byggbranschen

Möjligheten att hantera arbetstider, projekt, löneunderlag, fakturaunderlag, byggdagböcker, skyddsronder, körjournaler, formulär, material och mycket annat digitalt ger positiva effekter i alla led. Digitaliseringen resulterar i effektivare interna processer, bättre struktur och kontroll på sin dokumentation samt effektiviserad löne- och fakturahantering.

Att i regn och blåst, snö och kyla eller riktig sommarvärme slippa ta fram papper och penna för att hantera sin dokumentation. Att istället använda en app i telefonen gör dig inte bara mer effektiv utan säkerhetsställer också att ingen dokumentation försvinner, vilket underlättar enormt för alla ute på fältet:

 • Att kunna tidrapportera digitalt (och alltid veta var man har sin information).
 • Att enkelt kunna lägga till bilder i byggdagboken (som lika enkelt kan ses av andra).
 • Att säkerställa en bra skyddsrond (och att inga detaljer missas)

Allt i samma app och lagrat i molnet, det gör skillnad.

Alla delar i verksamheten påverkas positivt

Även den administrativa sidan av verksamheten vinner stora fördelar vid digitalisering. Arbetstider kan godkännas på några sekunder, underlagen för löner samt fakturering är alltid säkert sparad och lättåtkomlig vilket gör att faktureringen går smidigare och lönerna blir korrekta.

Genom att digitalisera sin verksamhet hjälper man alla leden i organisationen att arbeta effektivare och säkerställer att ingen information går förlorad.

Krav på personalliggare blev ögonöppnare

ID06 och lagen om personalliggare har bidragit till att byggbranschen upptäckt fördelarna med att digitalisera i en snabbare takt. Lagen trädde i kraft 1 Januari 2016 och föreskriver att en elektronisk personalliggare måste föras på alla byggarbetsplatser vars omsättning överstiger 4 prisbasbelopp. Lagen tvingade byggbranschen att digitalisera en del av verksamheten, vilket öppnade ögonen för enkelheten med digital informationsinsamling samt att ha underlagen lagrade digitalt och lättåtkomligt.

Vi vet hur det funkar på byggarbetsplatsen

Visma Movenium har jobbat för digitalisering inom byggbranschen i över tio år (varav de senaste två som en del av Visma). I dag använder över 1600 kunder våra produkter som bland annat inkluderar lösningar för personalliggare, tidrapportering, byggdagbok, skyddsrond, körjournal och regbox. Vi jobbar också ofta samt gärna ihop med våra kunder för att integrera till andra system, med varje kunds specifika förutsättningar och mål i fokus.

Att digitalisering ökat i prioritet inom byggbranschen är något vi ser och märker av dagligen, och något vi vet skapar väldigt många möjligheter för alla som verkar inom den.

Mest populära

 • Gratis mall till bilpolicy för tjänstebil

  Bilpolicy – gratis mall till företaget

  Med en tjänstebilspolicy undviker företaget missförstånd med sina anställda. Där kan bland annat kostnader och miljöaspekter regleras på ett smidigt sätt. Ladda ner vår kostnadsfria mall och slipp onödiga problem.

 • Personalhandbok – gratis mall

  Personalhandbok – gratis mall för företag

  En bra personalhandbok ger medarbetare stenkoll på rutiner, plikter och rättigheter. Här samlas info om företagskultur, arbetstider och semester. Med vår nya mall har ni snart en uppdaterad personalhandbok på plats.

 • Fler ansökningar blir digitala

  Med licensen digital ärendehantering blir processen kring ärenden helt automatiserad. Just nu utvecklas fler funktioner som kommer att ingå framöver.
  – Vi har fått många bra förslag från er kunder, som friskvård och att omvandla semesterdagar till pengar, säger Håkan Karlsson, produktmarknadschef för Personec P.