Vismas Digitaliseringsindex 2018

Tema: Byggbranschen

Hur står sig byggbranschen när svenska företag digitaliserar?

Och var står ni i jämförelse med andra? Hämta vår rapport över svenska företags digitaliseringsmognad, med fokus på byggbranschen.

Vismas Digitaliseringsindex 2018: Byggbranschen

Hämta rapporten!

För att ta del av information och aktiviteter på Visma behöver vi ditt samtycke