Ökad digitaliseringstakt i byggbranschen

Vi ser ett tydligt ökat intresse för våra lösningar anpassade för byggbranschen, vilket ligger helt i linje med resultatet i Vismas årliga mätning av svenska företags digitaliseringsmognad.