Tillbaka till huvudmeny

Varför fokuserar offentlig sektor så mycket på pris?

I nya LOU (Lagen om offentlig upphandling) skulle det ges möjligheter att ta mer hänsyn till livscykelkostnader i upphandlingar. Tanken var att uppmuntra till och skapa klokare och mer långsiktiga investeringsbeslut i offentlig sektor. Men blev det så? Visma Commerce har tittat närmare på olika branscher för att svara på frågan i Almedalen.

Varför fokuserar offentlig sektor så mycket på pris?
Varför fokuserar offentlig sektor så mycket på pris?

I nya LOU (Lagen om offentlig upphandling), som trädde i kraft den 1 Januari 2017, skulle det ges möjligheter att ta mer hänsyn till livscykelkostnader i upphandlingar. Tanken var att uppmuntra till och skapa kloka och långsiktiga investeringsbeslut i offentlig sektor. Men blev det så?

Visma Commerce har tittat närmare på olika branscher för att få svar på frågan. Tillsammans med juridisk expertis och representanter från både näringsliv och offentlig verksamhet diskuterades nya LOU och offentlig upphandlings fokus på pris i Almedalen.

Hur utvärderas du som leverantör av offentlig sektor?

I LOU 16 kap. 1§ – grunderna för tilldelning av kontrakt och utvärdering, framgår att en upphandlande myndighet skall tilldela den leverantör ett kontrakt vars anbud är det ekonomiskt mest fördelaktiga för myndigheten.

Leverantören utvärderas på någon av följande grunder:

  1. Bästa förhållandet mellan pris och kvalitet,
  2. Kostnad, eller
  3. Pris.

Hur blev det då – vad säger statistiken?

Ser man bland annat på fördelningen av upphandlingar under perioden 1 november 2017 till 25 juni 2018 i Sverige, där kriterierna bästa förhållande mellan pris och kvalité & kostnad  vägdes mot enbart bästa pris så blev fördelningen följande:

  • 56,6% upphandlingar gick enbart på bästa pris
  • 43,4% gick på kriterierna bästa förhållande mellan pris och kvalité & kostnad.  

Det kan jämföras med perioden 1 januari 2016 till 31 december 2016 där enbart 52,5% fokuserade på bästa pris. Skillnaden är med andra ord marginal jämfört med föregående år.

Vår slutsats blir då att man tittar minst lika mycket på lägsta pris nu – om inte mer, än tidigare. Vidare verkar man inte använda förhandlat förfarande i någon högre utsträckning.  Och mest intressant – i dagsläget tas det inte mer hänsyn till livscykelkostnader i upphandlingar.

Marie Ceder, VD för Visma Commerce, resonerar kring offentlig upphandlings fokus på pris i en intervju i Almedalen.

Nya LOU har varit i kraft i drygt ett och ett halvt år – och naturligtvis tar det tid att tillämpa nya förfaranden. Men det är också intressant att se vad för andra aspekter, exempelvis ökad dialog, som kan bidra till ett sundare upphandlingssklimat i framtiden.

Läs också: Viktigaste förändringen i nya LOU – 17 kapitlet

Om Visma Commerce

Visma Commerce är Nordens största leverantör av inköps-, upphandlings- och anbudstjänster. Vårt erbjudande till inköpande organisationer täcker in hela värdekedjan från behov till betalning. Vi har över 700 kunder i både privat och offentlig sektor och över 10 000 leverantörer som bevakar upphandlingar via våra tjänster.

Läs mer om hur Visma Commerce kan hjälpa dig och ditt företag att effektivisera era affärsprocesser