Tillbaka till huvudmeny

Coacha medarbetarna till motivation

Tänk på detta när du utövar ett coachande ledarskap, så hjälper du medarbetarna hitta sina inre drivkrafter.

Motivera medarbetarna med ditt coachande ledarskap
Motivera medarbetarna med ditt coachande ledarskap

Medarbetare som jobbat länge och vars utveckling planat ut har ibland svårt att upprätthålla arbetsmotivationen. I det läget finns risk för att engagemanget och prestationen sjunker och därför är det nödvändigt att snarast få till en förändring. Coachande ledarskap är en metod som med framgång kan återväcka den egna drivkraften.

Coachande ledarskap är både en samtalsmetod och ett förhållningssätt. Det bygger på insikten att vi är experter på våra egna behov och därmed bäst lämpade att komma på lösningar som stärker motivationen. På sikt genereras vinster i form av mer självgående och sporrade medarbetare som ger ett större bidrag till den gemensamma måluppfyllelsen.

I chefens uppgift ingår att lyssna och ställa frågor, även de obekväma, för att få medarbetaren att tänka efter, hitta sin egen väg mot målet och ta ett större ansvar. När osäkerhet eller rädsla för misslyckande stoppar en medarbetare från att ta nästa steg, är det också viktigt att fokusera på att övervinna hindren och stärka självförtroendet.

Coachande ledarskap – nio saker att tänka på 

1. Uppmuntra självstyre

Medarbetare som får chans att motivera sig själva till utveckling presterar generellt bättre. Som chef handlar det om att ställa frågor och lyssna. Men även att lägga band på sig själv och inte uttrycka vilken väg du tycker medarbetaren ska ta fram till målet.

2. Sätt mål i linje med individuella intressen

Var uppmärksam på när medarbetarnas ögon lyser. Personliga utvecklingsmål ska rimma med det högre organisationsmålet, likväl som individuella talanger och intressen.

3. Hjälp medarbetare övervinna osäkerhet

Den egna självbilden och rädslan för att misslyckas hindrar många från att inse sin fulla potential. Ta inte för givet att alla anställda vet vad de är bra på.

4. Delegera ansvar

Låt medarbetaren växa in i sin nya roll och överför det fulla ansvaret när han eller hon är mogen för uppgiften. Chefer som inte vågar delegera ansvar av rädsla för att tappa kontrollen, löper ökad risk för utbrändhet och begränsar tillväxten i organisationen.

5. Bekräfta generöst

En klapp på ryggen stärker motivationen och ibland får det vingar att växa ut på mottagaren. Det bidrar även till en arbetsmiljö där alla vågar vara sig själva. Kom ihåg att en konkret komplimang är mer värd än om du till exempel säger att någon är bra, utan att ange varför.

6. Var uppriktig

Ärlig feedback är nödvändigt för att utvecklas. Censurera inte din kritik av rädsla för att skada den andra personen, men var noga med att framföra den på ett respektfullt sätt. Var empatisk i din feedback och utmana människor att göra bättre.

7. Våga hantera dysfunktionella medarbetare

Coachning inkluderar ibland att adressera dysfunktionella medarbetare, en uppgift som alltför många chefer undviker. Våga ta upp känsliga ämnen och leta efter orsaken till problemen. Har personen otillräcklig kunskap eller är orsaken privat? Fråga hur medarbetaren själv upplever situationen och vad de behöver för att få till en förbättring. Godkänn sedan en tidplan tillsammans.

8. Analysera ditt eget ledarskap

En öppen atmosfär, där medarbetarna är trygga att säga vad de tycker, börjar med dig som chef. Se ärligt på dina egna imperfektioner och okunnighet. Din förmåga att skapa en trygg arbetsmiljö har stor inverkan på medarbetarnas kreativitet och engagemang.

9. Adressera giftig kommunikation

Både positiva och negativa beteenden smittar. Var tydlig med att förakt, skvaller och annat dåligt beteende inte är OK. Ett arbetsteam har ett jobb att utföra och är inte nödvändigtvis en “vänklubb”. Som chef kan du inte tillåta att medlemmar i laget inte kommunicerar eller motarbetar varandra. Låt de inblandande lösa det genom att prata med varandra och undvik att fungera som domare.