Tillbaka till huvudmeny

Miljön prioriteras ned av landets småföretagare

Nästan hälften av Sveriges småföretagare menar att de tar hänsyn till miljön när de gör inköp till företaget, men endast en femtedel sätter upp tydliga miljömål för verksamheten. Nu är det dags för förändring.  Vår tionde Affärsbarometer visar att miljön fortfarande prioriteras lågt hos landets småföretagare. 52 procent av företagen menar att de inte tar hänsyn till […]

vismasaffrsbarometermiljhst2015

Nästan hälften av Sveriges småföretagare menar att de tar hänsyn till miljön när de gör inköp till företaget, men endast en femtedel sätter upp tydliga miljömål för verksamheten. Nu är det dags för förändring. 

Vår tionde Affärsbarometer visar att miljön fortfarande prioriteras lågt hos landets småföretagare. 52 procent av företagen menar att de inte tar hänsyn till miljön när de gör sina inköp. Det blir därför alltmer viktigt att öka miljömedvetenheten hos småföretagarna eftersom de utgör majoriteten av Sveriges näringsliv och står för en betydande del av miljöarbetet.

Miljön lägst prioriterat vid inköp

Resultatet visar att nästan hälften av småföretagarna anser sig ta hänsyn till miljön när de gör inköp till företaget, vilket är en klar ökning sedan 2013 då motsvarande siffra var låga 35 procent. Men miljöhänsyn hamnar fortfarande sist när småföretagarna väljer vilka kriterier som är viktigast vid inköp till företaget – endast 5 procent värderar miljöhänsyn högst.

Som vi ser är det väldigt tydligt att det finns en positiv attityd till att ta hänsyn till miljön och andelen med positiv attityd ökar snabbt vilket är roligt. Trots det prioriteras miljön fortfarande lågt när företagarna gör sina inköp. Men företagarnas vilja är en viktig och positiv kraft, som vi behöver ta tillvara på. 

Miljömål okänt bland småföretagen
Vi har tidigare pratat med Annika Helker Lundström, nationell miljösamordnare för näringslivet, och diskuterat de 16 nationella kvalitetsmål för miljön som riksdagen beslutat om, och Affärsbarometern visar att endast 7 procent av småföretagarna känner till dessa kvalitetsmål.

När det gäller miljöpolicy är det lite bättre men fortfarande är det en lång väg kvar. Endast 22 procent av småföretagen har en nedskriven miljöpolicy med tydliga miljömål.

Miljöarbetet måste nå småföretagarna
Vi ser att en stor del av småföretagarna anser sig ta hänsyn till miljön när de gör inköp till företaget, vilket är positivt, men när det kommer till kritan blir ändå miljön lidande för andra faktorer som anses vara viktigare. Vi ser även att informationen kring kvalitetsmålen för miljön aldrig nått landets småföretagare och här finns ett stort arbete att göra.

Vi tror att det som småföretagare kan vara svårt att lägga tiden som krävs för att sätta upp tydliga miljömål för verksamheten och att det inte alltid är lätt att se hur ens egen verksamhet påverkar miljön i stort. Här finns alltså stora möjligheter att underlätta miljöarbetet för de positiva småföretagarna om vi kan ge dem praktisk vägledning hur de ska komma igång och utveckla sitt miljöarbete.

Läs mer om Vismas Affärsbarometer

Följ resultatet här på vår blogg på andra sociala medier

linkedinikon
twitterikon

Mest populära

  • Nya löner för 2023 är på plats – så här påverkas du

    Kommunal tillsammans med Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, har nu fattat beslut om det sista avtalsåret. De är överens om hur mycket lönerna ska öka under 2023 och har fått till en kraftig ökning av avtalets lägstalön. Samtidigt skjuts förhandlingen om låglönesatsningen till nästa år.

  • Beräkna dygnsvila i realtid

    Från 1 oktober 2023 gäller nya regler kring vilotid för medarbetare i kommuner och regioner. Hur kan du möta de nya kraven på bästa sätt? Vi frågade Jerker Wall, produktmarknadsansvarig för schema- och bemanningssystemet Medvind WFM.