Visma Advantage Affärsbarometer

Undersökningen av det ekonomiska klimatet bland landets småföretagare.

Fokus ligger ofta på större företag när det ekonomiska klimatet diskuteras i Sverige. Men 99 % av landets företag har färre än 50 anställda och 4 av 5 jobb skapas i dessa företag.

Med dessa siffror i ryggen genomför vi Vismas Affärsbarometer som undersöker det ekonomiska klimatet bland landets småföretagare.

Vill du delta i undersökningen? 
Fyll i din mejladress för att delta i nästa undersökning. 

Fill out my online form.

Senaste artiklarna från Affärsbarometern

Småföretagens miljömedvetenhet minskar

2016-12-13
Färre än hälften av Sveriges småföretagare tar hänsyn till miljön när de gör inköp. Trenden med stigande miljömedvetenhet är bruten och för första gången pekar utvecklingen nedåt. Det visar Vismas Affärsbarometer, som bygger på en ny undersökning bland 1400 små och medelstora företag.
Affärsbarometern: Småföretagens miljöhänsyn minskar

Stark Framtidstro bland småföretagen i höst

2016-11-23
Nu är resultatet från affärsbarometern här. Småföretagens framtidstro är stark i höst – nästan varannan småföretagare i Sverige räknar med ökad försäljning under det kommande halvåret. Dessutom planerar de fler inköp än förra hösten. 
Nu är resultatet av Affärsbarometern för hösten 2016 här.

Stark konjunktur – men oro kan hota småföretagare

2016-10-21
Sveriges starka konjunktur skiner på småföretagarna. Men orosmoln hotar och kan snabbt dra in över landet. Snart redovisar vi resultatet av höstens affärsbarometer, och har vänt oss till Företagarnas chefsekonom Daniel Wiberg för en sista prognos.
Kan orosmolnen börja skymma vår starka konjunktur?

Sveriges ekonomi vs Omvärldens oro

2016-10-11
I ena ringhörnan står Sveriges starka ekonomi. I den andra står omvärldens låga efterfrågan och oro. Vad kommer egentligen väga tyngst för småföretagarna? Inför höstens Affärsbarometer har SBAB:s chefekonom Tor Borg gett oss sitt förhandstips.
Inför höstens Affärsbarometer har SBAB:s chefekonom Tor Borg gett oss sitt förhandstips

Brexit och USA-valet kan sänka företags framtidstro

2016-09-23
Under våren trodde hälften av landets småföretagare på ökad försäljning. Jörgen Kennemar, analytiker på Swedbank, tror dock på fallande framtidstro på nytt under hösten. Inte minst på grund av det osäkra omvärldsläget.

Småföretagare tar allt större hänsyn till miljön

2016-05-03
Hälften av landets småföretagare tar redan hänsyn till miljön när de gör inköp till företaget, men vad händer om vi kan inspirera resterande företag att göra likadant? 

Småföretagens framtidstro stabilare igen

2016-04-18

Hälften av småföretagarna i Sverige tror att försäljningen kommer att öka det kommande halvåret. Det är en ökning jämfört med i höstas och ett tydligt tecken på en stabiliserad framtidstro bland landets mindre företag.

Sannolikt att företagens framtidstro ökar

2016-02-29

I höstas var småföretagarnas framtidstro rekordlåg, och många oroades av politisk osäkerhet och slopandet av ROT- och RUT-avdragen. Jörgen Kennemar, Swedbank, tror dock att vi kommer få se en uppåtgående optimism i år.  

Vad kommer påverka småföretagarnas framtidstro i vår?

2016-02-24

I vår Affärsbarometer i höstas kunde vi se en rekordsvag framtidstro bland landets småföretag, både när det gällde försäljning och inköp. Vad kommer resultatet visa i vår?   

Förhoppning om större framtidstro bland småföretagarna

2016-02-08

I höstas var småföretagarnas framtidstro rekordlåg. Många oroades av politisk osäkerhet och sänkning av ROT- och RUT-avdragen. Hur kommer detta att förändras i år? Vi har pratat med Daniel Wiberg, chefsekonom hos Företagarna

Upptäck fördelarna med en samlad köpkraft

Visma Advantage förhandlar avtal med hjälp av en samlad köpkraft. Vi har i dagsläget ca 15 000 företag som gör sina inköp genom oss. Den samlade volymen gör att vi tillsammans kan få bättre villkor. Genom att använda våra färdigförhandlade avtal kan våra kunder vara säkra på att de alltid har bra villkor när de gör sina inköp till företaget. Avtalen finns samlade i en smidig inköpsportal vilket gör det enkelt för inköpare att ha koll på sina priser och villkor.


Följ oss för fler uppdateringar

 

Om Vismas Affärsbarometer

Vi har genomfört Affärsbarometern två gånger om året sedan 2011 och undersökningen är en av landets största i sitt slag med ca 1000 deltagare.

Genomförande

Affärsbarometern genomförs av Visma Advantage en gång i halvåret, i mars och i oktober.

Deltagare

Affärsbarometern genomförs bland småföretagare med mellan 850 - 1 000 svarande. 

Mål 

Målet med Affärsbarometern är att kartlägga trender och skillnader inom småföretagares förväntningar inom försäljning och inköp.

Beräkning

Ingen viktning görs mellan företagen. En svarande räknas som ett företag.

 
Fokusområden 
  • Företagets förväntade ökning eller minskning av försäljning de kommande sex månaderna

  • Orsaker till företagets ökande försäljning

  • Orsaker till företagets minskande försäljning

  • Företagets förväntade ökning eller minskning av inköp

  • Viktigaste kriterier vid inköp

  • Miljöhänsyn vid inköp 

Vill du veta med om Affärsbarometern?

Henrik Salwén, vd
010 141 2902 
henrik.salwen@visma.com 
Per Asplund, marknadsavdelningen
010 141 2918
per.asplund@visma.com