Tillbaka till huvudmeny

Tar du hänsyn till miljön?

Endast 39 procent av landets småföretagare tar hänsyn till miljön när de gör inköp till företaget, men en tredjedel av företagarna skulle ta större hänsyn om priserna var lägre. Det är vad vår Affärsbarometer har visat de senaste åren. Nu utvecklar vi Affärsbarometern ytterligare.

Tidigare har vi i Affärsbarometern frågat om företagarna tar hänsyn till miljön när de gör inköp till företaget, vilka miljöfaktorer de i så fall tar hänsyn till eller vilka faktorer som skulle få dem att ta större hänsyn till miljön. I samarbete med Annika Helker Lundström, nationell miljösamordnare för näringslivet, utvecklar vi nu vår Affärsbarometer och lägger till följande frågor:

  • Har ni en nedskriven miljöpolicy med miljömål i företaget idag?
  • Känner du till att det finns 16 miljömål som regeringen satt upp?
  • Tar du hänsyn till miljöaspekter vid privata inköp, som exempelvis att köpa ekologisk mat eller andra miljömärkta produkter?

Med dessa tillgägg kommer vi kunna få en uppfattning om i vilket omfång det finns uppsatta miljöpolicys och miljömål bland landets småföretag samt hur väl kända de nationella miljömålen är. Vi kommer även kunna se eventuella skillnader mellan miljöhänsynen vid privata inköp och vid inköp till företaget.

Vi ser framemot Affärsbarometern och samarbetet med Annika Helker Lundström. Med vår gemensamma kunskap kommer vi kunna förstå och utveckla miljöarbetet hos Sveriges företag ännu bättre. Följ gärna samarbetet och resultatet här på vår blogg, men även på andra sociala medier.

linkedinikon
twitterikon

Visma Advantage Affärsbarometern

Affärsbarometern kartlägger trender och skillnader inom småföretagares förväntningar inom försäljning och inköp samt attityder kring miljöhänsyn vid företagets inköp. Undersökningen har genomförts två gånger om året sedan 2011 och hade i våras 850 deltagare. 

Läs mer om Vismas Affärsbarometer

Mest populära

  • Nya löner för 2023 är på plats – så här påverkas du

    Kommunal tillsammans med Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, har nu fattat beslut om det sista avtalsåret. De är överens om hur mycket lönerna ska öka under 2023 och har fått till en kraftig ökning av avtalets lägstalön. Samtidigt skjuts förhandlingen om låglönesatsningen till nästa år.

  • Beräkna dygnsvila i realtid

    Från 1 oktober 2023 gäller nya regler kring vilotid för medarbetare i kommuner och regioner. Hur kan du möta de nya kraven på bästa sätt? Vi frågade Jerker Wall, produktmarknadsansvarig för schema- och bemanningssystemet Medvind WFM.