Tillbaka till huvudmeny

Motverka digitalt utanförskap genom att lära dig ny teknik – livet ut

Fortfarande lever många äldre i digitalt utanförskap. Kommer tekniskt kunnande för alltid skilja generationer åt?

Trotsa digitalt utanförskap genom att lära dig använda nya tekniska hjälpmedel!
Trotsa digitalt utanförskap genom att lära dig använda nya tekniska hjälpmedel!

Enligt Internetstiftelsen senaste undersökning Svenskarna och internet 2018 lever över en miljon i digitalt utanförskap. Av dessa saknar knappt hälften tillgång till internet. Det här är förstås ett problem i och med att allt fler samhällstjänster byggs helt digitala, trots att 5-10 procent inte kommer åt dem.

Min mormor blev aldrig digital. Hon ägde visserligen en lättläst mobiltelefon, men om du hade varit med när vi barnbarn försökte förklara hur den skulle användas (och laddas) skulle du förstå varför det stannade där. Istället fortsatte hon att hämta ut sina kontanter på bankkontoret och betala räkningar med ett brunt kuvert. Vad mormor hade tyckt om sociala medier kan jag inte ens föreställa mig.

Digitalt utanförskap – verklighet för många äldre

Länge tänkte jag att digitalt utanförskap var ett utdöende problem – bokstavlig talat. Att döma av Internetstiftelsens senaste undersökning verkar det inte stämma, trots att hög ålder är den mest signifikanta gemensamma nämnaren för dem som står utanför. Enligt undersökningen använder en av tio 66 till 75-åringar inte internet alls idag. Det märkliga är att den här gruppen faktiskt var arbetsför under internettiden och till och med när de smarta telefonerna började komma. Hur blev det så här?

Resultatet från undersökningen väcker en fundering om vilken statistik jag själv kommer att bidra till i Internetstiftelsens rapport Svenskarna och internet 2048? Finns internet ens då och hur digital kommer jag vara jämfört med framtidens unga? Innebär teknikens framsteg att vi nu för alltid kommer att ha ett problematiskt kunskapsgap mellan varje generation?  

Det sägs att inget håller hjärnan så ung som när vi lär nytt. Om det stämmer, kommer en livslång anpassning till ny teknik inte bara göra livet enklare och smartare. Det kommer också att bidra till att min hjärna håller sig i trim.

Det plingar till i mobilen. En före detta kollega bekräftar vår lunch i nästa vecka:

Då kan du säga till Siri (för du är väl igång med AI med telefonen? ), 

"Add event, lunch with Katarina, Thursday oct 18 at 12:00

Nej, den virtuella assistenten Siri stängde jag ju av direkt när jag fick mobilen. Men inte länge till! I nästa vecka får Katarina visa hur “hon” fungerar.

Använder du Visma Enterprise HRM-lösningar och vill bli ännu bättre på att använda alla smarta funktioner? Hitta din utbildning!