Tillbaka till huvudmeny

Kravformulering kan hämma kommunens digitalisering

Inför upphandling av ett nytt HR- och lönesystem bör kommunen analysera nuläget och vad de vill se för resultat. För att uppnå bästa möjliga digitalisering, måste kraven lämna öppet för systemleverantörer att visa hur deras lösning tar dem dit.

Kommuner som vill uppnå bästa möjliga effekt av digitalisering måste våga öppna dörren till förändring. Det kräver i sin tur välformulerade upphandlingar. Dessvärre ser vi att chanser går förlorade på grund av alltför snäva kravspecifikationer, ofta grundade på nuvarande arbetssätt eller i värsta fall kopierade från tidigare upphandlingar. 

Ställ krav på resultat – inte vägen dit

Andra gånger utgår man ifrån att kravet på digitalisering uppfylls om bara viss teknik tillförs, exempelvis en robot. I själva verket är det som att vilja bygga om sitt hus och samtidigt ställa krav på vilka verktyg snickaren använder. Har du hammare? Bra, då får du två poäng i min utvärdering!

Kan systemleverantören inte bara visa det smartaste sättet att uppnå målet? 

– Det är tyvärr inte möjligt när kravspecifikationen väl är formulerad. Då ingår det i spelets regler att vi som leverantör måste svara på det som efterfrågas, för att ha chans att slåss om avtalen, säger Anders Medeborn, senior account manager på Visma PubliTech.

Så hur ska en kommun agera, för att inte begränsa möjligheterna?

– Jag var nyligen inblandad i en upphandling som föregåtts av att kommunen hade jobbat med verksamhetsutveckling samt kartlagt sina processer och sitt leveransansvar. Utifrån det sattes en målbild för hur processerna ska fungera, utan exakta krav på hur. Det var en föredömlig approach, som gav oss och andra systemleverantörer chansen att visa hur vi kan hjälpa dem uppnå det dem vill. Trots allt snack om digitalisering, är det faktiskt inte tekniken som är det intressanta, utan den upplevda skillnaden den skapar för användarna, säger Anders Medeborn.

Klicka här, för att se Visma PubliTechs utbud av marknadsledande lösningar som underlättar kommuner och regioners hantering av HR, lön, bemanning, ekonomi och hjälpmedel.

Mest populära

  • Kan arbetsgivare betala ut pengar istället för semester?

    När semesteråret når sitt slut, och de anställda har semesterdagar kvar, vad kan du som arbetsgivare göra? Kan du betala ut pengar istället för att ge medarbetaren semester? Det är en vanlig fråga, och svaret finns i semesterlagen.

  • Räknas restid som arbetstid?

    Betald restid – en definitionsfråga med flera svar. Många yrkesgrupper spenderar många timmar i veckan på att resa mellan olika projekt eller arbetsplatser. Det finns tillfällen då restid räknas som arbetstid. Däremot räknas inte resan till och från den ordinarie arbetsplatsen som restid – dina medarbetare har alltså inte rätt till kompensation för tiden de lägger på att ta sig till arbetet.

  • Det här innebär nya LAS för offentlig sektor

    Nyligen lade regeringen en proposition på en lagförändring rörande arbetsrätten, kallat nya LAS. Den nya lagen förväntas träda i kraft den 30 juni 2022 och börja tillämpas den 1 oktober 2022.