Tillbaka till huvudmeny

Kontrolluppgifter – snart ett minne blott

Snart upphör kravet på kontrolluppgifter. Istället införs nya regler som innebär fler fördelar än nackdelar, för Visma Enterprise kunder.

Kontrolluppgifter - snart ett minne blott
Kontrolluppgifter – snart ett minne blott

 

Sundare konkurrens och ökad insyn för arbetstagarna, är två skäl till att Skatteverket snart skrotar kontrolluppgifterna. I stället ersätts de med månatliga arbetsgivardeklarationer på individnivå. Helene Bergstedt är produktägare på Visma och har deltagit i en arbetsgrupp där Skatteverket diskuterat förändringarna tillsammans med programvaruleverantörerna.

− Det här är det största som hänt på Skatteverket sedan kommunalskattelagen 1928. Förslaget var från början att det skulle bli månatliga kontrolluppgifter. Men regeringen fick inte igenom det och tänkte om. Istället togs ett förslag om månatliga arbetsgivardeklarationer fram, säger Helene Bergstedt.

Fler fördelar än nackdelar

Undantag är ingen hit och ett önskemål som tidigt fördes fram var att samma redovisning ska gälla för alla.

− Vi ville absolut inte se en lösning där kravet på rapportering skilde sig mellan anställda. Skatteverket har lyssnat på oss i det avseendet. Däremot hade vi föredragit om förändringen trädde i kraft samtidigt för alla företag och organisationer. Nu blev det inte så.  

Därtill diskuterades bland annat behovet av att hitta en lösning som inte leder till ökad administration för landets löneadministratörer.

− Arbetsgivardeklarationen lämnas in redan idag, så företag som har ett bra lönesystem och möjlighet till elektronisk redovisning bör inte få mycket merjobb varje månad. Rapporteringen behöver bara kompletteras med mer information om utbetalningen till varje anställd.

Helene Bergstedt menar att förändringen kommer att innebära fler fördelar, än nackdelar för Visma Enterprise kunder. Förutom att slopandet av kontrolluppgifterna underlättar arbetet kring årsskiftet spår hon att förändringen på sikt minskar uppgiftsrapporteringen till andra myndigheter.

− Myndigheter och instanser som Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen kan få tillgång till uppgifter om individs exakta lön och skatt direkt hos Skatteverket och behöver inte kontrollera hos arbetsgivarna, säger Helene Bergstedt.

 

Fakta om arbetsgivardeklarationer på individnivå:

 • Förändringen träder i kraft den 1 juli 2018 för företag som för personalliggare och har > 15 anställda. Alla övriga företag från 1 januari 2019
 • Arbetsgivardeklarationen på individnivå ska vara inlämnad till Skatteverket dag 12 månaden efter löneutbetalningen
 • Anställda kan varje månad se vad företaget har rapporterat

 

Mest populära

 • Nya löner för 2023 är på plats – så här påverkas du

  Kommunal tillsammans med Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, har nu fattat beslut om det sista avtalsåret. De är överens om hur mycket lönerna ska öka under 2023 och har fått till en kraftig ökning av avtalets lägstalön. Samtidigt skjuts förhandlingen om låglönesatsningen till nästa år.

 • P27 läggs ner – vad händer nu?

  P27 Nordic Payments, projektet som skulle bygga en gemensam betalningsinfrastruktur i Norden, har dragit tillbaka sin ansökan om clearingtillstånd från Finansinspektionen.

 • Agda PS – nästa generations lönesystem

  Det händer mycket runt lönesystemet Agda PS. Planen för Agda PS är exceptionellt spännande, både för befintliga kunder men också för nya. Jag har träffat Mikko Keinonen, Product Development Director på Visma Enterprise, för att ta reda på mer.