Tillbaka till huvudmeny

Konsultbolag borde lyssna mer på sig själva

De som andra vänder sig till för hjälp med sin digitaliseringsstrategi lever inte alltid som de lär. Trots att de – om några – vet vilka vinster det ger verksamheten och individerna. Hög tid för förändring, tycker Andrea.

Konsultbolag borde lyssna mer på sig själva - att ha en ambition att digitalisera eller att faktiskt göra det
Konsultbolag borde lyssna mer på sig själva – att ha en ambition att digitalisera eller att faktiskt göra det

Efter min tidigare bloggserie om agilt ledarskap för projektintensiva företag har jag hamnat i många spännande samtal kring att ha agil transformation på agendan jämfört att fullt ut anamma ett nytt sätt att jobba. Speciellt intressanta har diskussionerna med konsulter som fokuserar på digitalisering varit. Vi har ganska snabbt konstaterat att även om man jobbar digitalt, gör man det i många fall bara till en bråkdel av vad man har möjlighet till….

Jag har ofta kontakt med konsulter som fått uppdraget internt att leta efter bra system för att utveckla och digitalisera verksamheten. Kravlistor börjar växa fram, en vision om hur man vill ha det målas upp och sedan faller projektet när det kommer in något “viktigare” uppdrag.

Personen (för ja, tyvärr är det ofta också bara en person) får alltså släppa allt som påbörjats trots att det inte är klart. När det sedan plockas upp igen blir det en obalanserad och stökig resa att genomgå och i slutändan tar den resan mycket längre tid än om man hade avsatt tid att slutföra projektet till fullo. Man prioriterar inte verksamhetens egen digitalisering, som jag ser det.

Det osar frustration om dessa situationer. Och en gång fick jag beskrivet att känslan var som att befinna sig i en marionetteater, där någon annan håller i trådarna.

Som konsult vill och ska du ta ansvar för din egen karriärutveckling och drivas av att genomföra projekt på bästa tänkbara sätt. Leveransen av projektet är en viktig del och att få känna att man får slutföra sitt uppdrag är en extremt viktig pusselbit, inte minst för välmåendet. Om leveransen avbryts och man som konsult upplever att man inte får leverera och äga uppdraget så suddas till slut ens egna varumärke ut.

Arbetssättet är verksamhetens puls.
Frisk och stark är ett måste.

För att höja digitaliseringsgraden och automatisera mera behöver vi börja med oss själva. Traditionellt sett så har kompetensen suttit i huvudet på medarbetarna men nu kan mycket ske per automatik, och vi människor kan fokusera på det vi gör bäst.

I detta nu visar Vismas Digitaliseringsindex en median på 50,7 vad gäller digitaliseringsmognad. Det är det högsta resultatet hittills sedan undersökningen startade, men visar samtidigt att svenska företag fortfarande har en lång väg kvar.

I detta nu visar Vismas Digitaliseringsindex en median på 50,7 vad gäller digitaliseringsmognad
Vismas Digitaliseringsindex, median för hur långt respondenterna uppskattar att deras verksamhet kommit i sin digitalisering. För 2020 visas här resultat per 4 juni, dagsaktuella siffror kan ses på visma.se/digitaliseringsindex.

Att många sitter kvar med ett gammalt och omodernt affärssystem är tydligt. Och av de som har investerat i moderna lösningar är det fortfarande många som inte aktiverat eller kommit igång med allt de har tillgång till.

Vi ser också att många sitter kvar i gamla rutiner och har en låg vilja till förändring. Lite “det har ju fungerat att göra på det här viset i tio år så det går nog att göra det i tio år till”. Det resonemanget visar på en bristande insikt i hur stor effekt digitalisering faktiskt har.

Våga prioritera er egen digitalisering

Men åter till konsultföretagens ambition att själva vara digitala, jämfört med att faktiskt vara det och se resultat av det. Det vanligaste är att man i små och medelstora bolag inte har någon som jobbar dedikerat med digitaliseringen av kunderbjudanden och leveranser. Era kunderna kommer att märka det förr eller senare. Våga satsa och prioritera, det kommer att löna sig.

Vi visar och berättar gärna om Visma.net Project Management, vårt avancerade projekthanteringsverktyg som kan skräddarsys och anpassas till just er in i minsta detalj.

Boka demo

Mest populära