Tillbaka till huvudmeny

Kompetenser för den moderna ekonomiavdelningen

Ekonomiavdelningens prioriteringar har ändrats de senaste 5-10 åren. De kompetenser som krävs för att nå framgång nu och framåt, är inte heller de samma som förr. Vi listar några av de viktigaste kompetenserna framöver.

Den moderna ekonomiavdelningen. Bild: freepik
Designed by Freepik

Ekonomiavdelningens prioriteringar har ändrats de senaste 5-10 åren. De kompetenser som krävs för att nå framgång nu och framåt, är inte heller de samma som förr. Idag finns stor efterfrågan på personal inom ekonomi som kan analysera och dra slutsatser utifrån en stor mängd data och som har förmågan att utnyttja ny teknologi på ett effektivt sätt.

Analytikern Casey Kobilka menar att ekonomiavdelningar kommer att behöva uppdatera sin kompetens, för att fortsätta vara konkurrenskraftiga. Här följer ett urval av de kompetenser som enligt Kobilka kommer att behövas på ekonomiavdelningen under 2016:

  1. Ha förmågan att samordna olika funktioners prioriteringar och koppla dem till företagets finansiella strategiska plan. För att lyckas behövs en bred förståelse för andra avdelningars affärsdata, trender, motivation och processer.
  2. Kunna strukturera och kommunicera information. Ibland gäller det om att snabbt kunna prioritera bland datakällor och antaganden. Ofta handlar det om att kommunicera ut affärsanalyser och ekonomiska termer på det språk som passar personer med skilda perspektiv, kunskaper och erfarenheter. Ekonomiavdelningen behöver i allt större utsträckning kunna förstå vilka nyanser som engagerar olika grupper för att kunna påverka olika intressenter.
  3. För att kunna fokusera på viktiga arbetsuppgifter är det avgörande för en avdelnings framgång att de anställda förstår när och hur man säger nej till ytterligare arbetsuppgifter från andra avdelningar. Att kunna lämna tips om självhjälp blir också en efterfrågad förmåga, menar författaren.
  4. Att ha en känsla för vad som är viktigt för att nå framgång och vad som inte är det gör att den anställde fortlöpande kan hitta och genomföra förbättringar. För att upptäcka nya idéer och möjligheter utanför konventionella metoder, behövs också en förmåga att bedöma risker och att våga misslyckas.
  5. Förutom att identifiera var teknologi kan tillföra mervärde och utveckla produktiva relationer till leverantörer, behöver ekonomiteamet kunna kvantifiera potentiella besparingar av en IT-investering samt hålla deadlines och budgetrestriktioner. För att kunna åtgärda ineffektiva processer, behöver ditt team bl a kunna bedöma orsaken till dem och kvantifiera potentiella besparingar av en IT-investering. En bedömning behöver också kunna göras utifrån mer strategiska perspektiv. Framöver ser vi ett ökat behov av virtuella samarbeten inom organisationer som en förutsättning för globalisering. Även ekonomiavdelningen kommer därför på sikt att behöva utföra arbete från olika platser.

Kraven på ekonomiavdelningens kompetenser är i förändring och den som måste leda denna förändring är CFO:n. Men vad skiljer egentligen en modern CFO från en traditionell CFO? Hämta vår kostnadsfria guide.

Hämta den här

Mest populära