Tillbaka till huvudmeny

Kampen om talangen blir allt hårdare

Det finns inga universallösningar för den perfekta nyanställningen men tips och tricks på hur rekryteringsprocessen kan vässas på din arbetsplats. Här är fem huvudområden som kan göra rekryteringen smidigare och bättre i framtiden – både för dig som arbetsgivare och för kandidaterna.

Kompetensbaserad rekrytering


Det är ingen slump att kompetensbaserad rekrytering har blivit allt populärare. Kampen om talang gör att du måste göra dig synlig på ett sådant sätt att många vill jobba med dig. I denna nya verklighet behöver du bra verktyg för en rättvis och fördomsfri rekryteringsprocess. Risken med att inte jobba kompetensbaserat är att man kan tappa fokus på rätt saker i rekryteringsprocessen och som vi alla vet är det enormt dyrt med felrekryteringar.

Det blir allt viktigare att uppdatera sitt arbetsgivarvarumärke


Det största problemet företag har idag är att de inte lyckas rekrytera tillräckligt många medarbetare. Många företag har potential att leverera mer, skapa tillväxt och leverera fler tjänster, men kan inte hitta den kompetens de behöver. En förändring behövs! Man måste anpassa sig för att vara med i kampen om talangerna. Du ska inte bara synas mer, utan också kunna berätta din historia, vilket ska återspeglas i hur du faktiskt lever i ditt företag. Det räcker inte med fina ord på din hemsida, det måste följas i företagskulturen. Rekrytering idag handlar om hela medarbetarresan.

En kandidat, som kan välja mellan arbetsgivare, attraheras av företag som kan förmedla sin historia; en historia som kandidaten önskar att den var en del av. Många har blivit väldigt skickliga på att kommunicera sina värderingar och fokusområden, men också på att låta medarbetare ta plats i kommunikationen genom att dela med sig av sina berättelser – med deras egna ord.

Ett av de mest effektiva verktygen som rekryteringsföretag har, som många fortfarande inte fokuserar på, är kommunikation med kandidater. Hur kommunicerar du med dem som visar intresse för dig? Det är fortfarande många arbetssökande som aldrig får svar på sina ansökningar. Om du inte tar hänsyn till vilken effekt detta har på kandidaternas upplevelse ditt företag så är risken stor att ni brottas med ert rykte.

Tydliga mål med rekrytering en nyckel till framgång


Vad ska du uppnå med den här anställningen? Hur svårt blir det att hitta rätt kompetens? Vilken kompetens behöver du i framtiden, som inte kan täckas av de personer du redan har i företaget? Tydliga mål är alfa och omega – och som ett resultat – att följa upp de mål du satt upp. Det är här vikten av data och mätbarhet kommer in. Det hjälper inte att ha en fantastisk rekryteringsprocess om man inte lyckas attrahera de kandidater och den kompetens man verkligen behöver – på samma sätt som det inte hjälper att ha satta kompetenskriterier om man inte utvärderar kandidaterna i processen. Koherensen i processen är avgörande för en god kandidatupplevelse.

Kom ihåg att onboarding är en del av rekryteringsprocessen


Rekryteringsprocessen slutar inte med anställning – det är början på medarbetarresan. Pre-onboarding och onboarding av kandidater och nyanställda är avgörande för att de ska känna sig välkomna, trygga och därmed börja leverera resultat så snabbt som möjligt. Denna fas är känslig och om det inte görs på rätt sätt är risken stor att den nyanställda känner att det har varit ett fel val och väljer att lämna dig till förmån för en annan.

Stanna upp och våga reflektera


Har du en operativ roll är det lätt att gräva ner sig i detaljerna och inte se helheten. Då kan det vara bra att stanna upp en stund och ställa sig frågor som, har vi gjort ett bra jobb med behovsanalysen och definierat tillräckligt bra vilken kompetens vi behöver? Har vi ett bra budskap till de kandidater vi vill ha – och de vi inte vill ha just nu, men som kan vara bra kandidater vid ett senare tillfälle? Tänker vi rätt kring val av kanaler och strategi för att hitta rätt kandidater?

Utbildning av chefer och de som är involverade i processerna glöms ofta bort och professionaliteten, som dagens kandidater förväntar sig, kan gå förlorad.

Genom att inkludera alla intressenter och säkerställa att den rekryterande chefen får den utbildning och det stöd som krävs säkerställs en framgångsrik rekrytering – samtidigt som företagets arbetsgivarvarumärke stärks.

All kommunikation med potentiella kandidater och alla steg i din rekryteringsprocess kommer att påverka ditt employer brand. Genom att se till att du gör saker rätt kan du förvänta dig ett employer brand som påverkas positivt – vilket i förlängningen kommer att göra dig till en vinnare i kampen om kompetens.

Ellen Snedal, Customer Success Manager på Visma Talent Solutions

Vill du testa att rekrytera kompetensbaserat?
Läs mer och få en gratis rekrytering här: https://www.visma.se/rekryteringsverktyg/