Tillbaka till huvudmeny

Jobbar du med hållbarhet i ditt lönearbete?

Ditt lönesystem är en guldgruva för organisationens hållbarhetsarbete. Vi har samlat några tips tips till dig som vill omvandla data från löneprocessen till mätbara hållbarhetsdata.

Srf konsulterna har bland annat myntat uttrycket Grön lön där de uppmanar branschen att använda statistik från lönesystemet för att sätta mål för exempelvis löneskillnader, personalomsättning och sjuktal. Detta inkluderar rättvis lön, jämställda arbetsförhållanden, och transparens i löneprocesser, vilket är centralt i CSRD:s krav på hållbarhetsredovisning. 

Men hur ska du mäta hur hållbar din lönehantering egentligen är? Här är några tips till dig som vill omvandla data från löneprocessen till mätbara hållbarhetsdata: 

Löneskillnader

Analysera löneskillnader mellan olika grupper av anställda baserat på kön, ålder, etnicitet eller andra demografiska faktorer.

Lönekartläggning

Undersök lönenivåer och strukturer inom organisationen för att identifiera eventuella ojämlikheter eller orättvisor. Här kan du läsa mer om hur du sätter jämställda löner

Personalomsättning

Mät personalomsättningen! Det ger dig ökad förståelse för hur låga löner eller andra faktorer påverkar anställdas beslut att stanna kvar eller lämna organisationen.

Medarbetarnöjdhet

Undersök medarbetarnas upplevelse av lönenivåer, löneutveckling och lönetransparens för att mäta hur nöjda och engagerade de är. 

Hållbarhetsmål i löneplaneringen

Upprätta – och följ upp – specifika hållbarhetsrelaterade mål inom löneplaneringen, som exempelvis att minska löneskillnader eller öka representationen av underrepresenterade grupper i högre lönepositioner.

Sjuktal

Analysera sjuktal för att förstå dess påverkan på arbetsplatsens produktivitet, kostnader och hur bra medarbetarna mår. Höga sjuktal kan indikera problem med arbetsmiljön som kan behöva åtgärdas.

Mest populära

  • Gratis mall till bilpolicy för tjänstebil

    Bilpolicy – gratis mall till företaget

    Med en tjänstebilspolicy undviker företaget missförstånd med sina anställda. Där kan bland annat kostnader och miljöaspekter regleras på ett smidigt sätt. Ladda ner vår kostnadsfria mall och slipp onödiga problem.

  • Personalhandbok – gratis mall

    Personalhandbok – gratis mall för företag

    En bra personalhandbok ger medarbetare stenkoll på rutiner, plikter och rättigheter. Här samlas info om företagskultur, arbetstider och semester. Med vår nya mall har ni snart en uppdaterad personalhandbok på plats.