Tillbaka till huvudmeny

Vad säger lagen om jämställda löner?

Vad säger den senaste EU-lagstiftningen om jämställda löner? Och vad händer om du missar att följa de nya reglerna? Här är några tips inför nästa lönekartläggning.

Som arbetsgivare ska du göra en lönekartläggning varje år, det gäller såväl privat som offentlig sektor med fler än tio anställda. I den ska du kartlägga, analysera och bedöma lönenivåer för olika befattningar för att få en rättvis och jämställd lönepolicy. Du ska även bedöma om lönen skiljer sig åt mellan kvinnor och män som utför samma typ av arbete. Den senaste EU-lagstiftningen säger nämligen att män och kvinnor som utför lika arbete ska få lika lön. Det kan tyckas vara en självklarhet, men i EU tjänar kvinnor i snitt 13 procent mindre än män med samma jobb.

Nya regler under 2023

För att råda bot på orättvisa löner antog parlamentet nya regler om insyn i lönesättningen tidigare i år. Du som arbetsgivare måste agera om löneskillnaden mellan könen är över fem procent. Missar du att sätta jämställda löner kan du få böter.

Lika och likvärdigt arbete – vad är skillnaden?

Två personer som har samma arbetsuppgifter utför lika arbete. Ett arbete är likvärdigt med ett annat om det anses ha lika värde som det andra arbetet, om det sammantaget bedöms ha samma krav och natur. Bedömningen ska ta hänsyn till kriterier som kunskap och färdigheter, ansvar och ansträngning.

Löneskillnader mellan olika grupper

Som arbetsgivare ska du även analysera löneskillnader inom gruppen lika arbete, det vill säga mellan kvinnor och män som utför lika arbete. Löneskillnader ska analyseras mellan grupper som utför kvinnodominerat arbete och grupper som utför likvärdigt arbete (som inte är kvinnodominerat). Arbetet betraktas som kvinnodominerat när andelen kvinnor överstiger 60 procent.

Lägre krav men högre lön?

När du har kartlagt löneskillnaderna mellan likvärdiga arbeten ska du också analysera löneskillnader mellan kvinnodominerade arbeten och arbeten med lägre krav – som ändå har högre lönenivå. Du måste kunna förklara anledningen till att det kvinnodominerade arbetet, trots att det har högre krav, ändå har en lägre lönenivå.

Vill du veta mer?

Diskrimineringsombudsmannen har en kostnadsfri e-utbildning som ger dig vägledning och stöd i arbetet med din lönekartläggning.

Mest populära

  • Personalhandbok – gratis mall

    Personalhandbok – gratis mall för företag

    En bra personalhandbok ger medarbetare stenkoll på rutiner, plikter och rättigheter. Här samlas info om företagskultur, arbetstider och semester. Med vår nya mall har ni snart en uppdaterad personalhandbok på plats.

  • Gratis mall till bilpolicy för tjänstebil

    Bilpolicy – gratis mall till företaget

    Med en tjänstebilspolicy undviker företaget missförstånd med sina anställda. Där kan bland annat kostnader och miljöaspekter regleras på ett smidigt sätt. Ladda ner vår kostnadsfria mall och slipp onödiga problem.