Tillbaka till huvudmeny

Global expansion med start i Norden?

Även om kulturella skillnader mellan länder har suddats ut, finns det fortfarande flertalet skillnader att ta i beaktande vid en eventuell expansion utanför landets gränser. Med rätt systemstöd kan ett första steg mot internationalisering underlättas.

Internationell expansion, Bild: Freepik

Vi är nog många som tycker om att resa. Vissa reser mycket privat och andra mer genom sitt arbete. Själv reser jag mycket i mitt arbete och har genom åren rest ännu mer än vad jag gör just nu. För att resa mycket, oavsett anledning, måste du tycka om det. Varför tycker vi då om att resa? Självklart finns det lika många svar på den frågan som det finns individer. För mig handlar det om att uppleva och förstå olika kulturer. Ofta finner jag att kulturskillnaderna beror på historiska skillnader i olika länder, skillnader som leder tillbaka många generationer.

På gott och ont har avstånden minskat och de har egentligen aldrig varit så små som idag. Det går fort att resa mellan länder och kulturella skillnader håller på att suddas ut. Per idag finns fler gemensamma nämnare mellan länder i samma världsdel än vad som uppfattas skilja dem.

I startblocken för fysisk expansion

Står ditt företag i startblocken för expansion utanför landets gränser, så ligger Norden närmast till hands. Detta är den enklaste varianten av internationalisering, avstånden är korta (fysiskt) och de kulturella skillnaderna är små. När du tar detta första steg, var medveten om att allt inte är lika. Varje nordiskt land har sin nationella lagstiftning och egna traditioner.

När man som jag arbetar med affärssystem och har gjort det under lång tid blir detta väldigt tydligt. Bokföringslagen är landsspecifik och redovisningstraditionerna är väsentligt skilda. Detta betyder i praxis att för att kunna starta upp och driva verksamhet i Norden så behöver du ett affärssystem som hanterar både de legala och traditionsenliga kraven för varje land.

Se därför till att finna en systemleverantör som kan stötta dig i detta och som har erfarenheten. Glöm heller inte bort att leverantören måste har en leveransorganisation som stöttar upp mot detta, så att du inte hamnar i situationen att en svensk konsult försöker implementera en norsk lösning i Norge – för det blir sällan bra. Det krävs nationell kompetens från respektive land med god förståelse för lagstadgade och kulturella skillnader.

I startblocken för virtuell expansion

Idag är det dock inte nödvändigt att rent fysiskt expandera sin verksamhet och etablera kontor med anställda i annat land. Det går utmärkt att expandera utanför landets gränser och bedriva handel utan lokal representation. Detta görs självklart via e-handel och den investering som följer är mycket mycket lägre än fysisk expansion. Kanske är det så att steget via e-handel är det första och bästa sättet att lära sig en ny marknad och gradvis arbeta sig in på den? Därefter får tiden utvisa om en fysisk expansion verkligen är nödvändig.

Trots e-handel, Internet, tablets och mobiler – glöm inte bort att de kulturella skillnaderna finns kvar. Varje land har sina betalningslösningar och sitt sätt att sälja och marknadsföra produkter. Så ännu är världen inte likriktad. Det finns många små skillnader i detaljerna mellan olika marknader. För att hantera dessa skillnader behöver du ett flexibelt systemstöd från en leverantör som är van att hantera dessa skillnader och som brinner för dessa detaljer. Med goda förberedelser och ett flexibelt systemstöd finns bra förutsättningar att lyckas på varje marknad i världen.

Vill du se över ert företags systemstöd och förbereda verksamheten för en expansion, rekommenderar jag dig att läsa vår guide: ”13 frågor du bör ställa innan du byter ditt bolags affärssystem”. Den ger dig en översikt av vad det innebär att byta systemstöd och vilka frågor som är förenade med bytet.

Till guiden!

Mest populära

  • Personalhandbok – gratis mall

    Personalhandbok – gratis mall för företag

    En bra personalhandbok ger medarbetare stenkoll på rutiner, plikter och rättigheter. Här samlas info om företagskultur, arbetstider och semester. Med vår nya mall har ni snart en uppdaterad personalhandbok på plats.

  • Gratis mall till bilpolicy för tjänstebil

    Bilpolicy – gratis mall till företaget

    Med en tjänstebilspolicy undviker företaget missförstånd med sina anställda. Där kan bland annat kostnader och miljöaspekter regleras på ett smidigt sätt. Ladda ner vår kostnadsfria mall och slipp onödiga problem.